Skoči do osrednje vsebine

Agencija je začela z izdajo odločb mladim kmetom, ki so kandidirali na 5. javnem razpisu za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019

Agencija je izdala odločbe o dodelitvi sredstev 51 upravičencem (mladim kmetom, ki niso zaposleni na kmetiji) in jim odobrila 948.600 evrov.

Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019 je bil objavljen 4. 10. 2019, vloge pa so lahko vlagatelji oddali med 28. 10. in 6. 12. 2019. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do vključno 15 milijonov evrov.

Na Agencijo je bilo skupno oddanih 161 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 5,8 milijonov sredstev: za sklop A (zaposlitev upravičenca na kmetiji) je bilo oddanih 107 vlog, v katerih je bilo zaprošeno za 4,8 milijonov evrov, za sklop B (upravičenec ni zaposlen na kmetiji) je bilo oddanih 54 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 1 milijon evrov.                                 

Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele za sklop B, sledila pa bo še izdaja odločb za sklop A.

Traktor na njivi