Skoči do osrednje vsebine

Agencija je začela z izdajo odločb za povrnitev upravičenih stroškov za dejavnosti iz programa promocije vina za ukrep "Promocija vina na trgih tretjih držav"

V prvem paketu je Agencija, glede na trenutne razmere, izdala začasne odločbe, na osnovi katerih bo upravičencem izplačanih okrog 205.000 evrov odobrenih stroškov za dejavnosti, ki so bile izvedene med 1. 6. 2019 in 31. 12. 2019.

Dejavnosti so upravičenci izvajali predvsem na trgih Kitajske in ZDA. Agencija pripravlja tudi drugi paket odločb, ki bodo prav tako izdane v aprilu.

Promocija vina