Skoči do osrednje vsebine

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo posega tudi v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Zakon o interventnih ukrepih posega v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v delu, ki se nanaša na pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja.

Interventni ukrep za prilagojen način izvedbe pregleda stranke, ki je bil z ZIUOPOK sprejet za banke in hranilnice, je z uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) dne 11.4.2020 omogočen tudi nekaterim drugim zavezancem za izvajanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, in sicer zavezancem, ki so navedeni v 5. do 15. točki ter 20.i in 20.j točki prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-1.

Prilagojen način izvedbe pregleda stranke pomeni, da lahko zavezanec izjemoma izvede ukrep ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke v roku enega meseca po sklenitvi poslovnega razmerja ali v roku enega meseca po preklicu epidemije virusa, če je to potrebno za zagotavljanje nemotenega poslovanja stranke v času trajanja razmer epidemije ali za preprečevanje večje škode za poslovanje stranke zaradi razmer epidemije.

Več v 87. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.