Skoči do osrednje vsebine

Spletni vprašalnik o aktivnostih v mladinskem sektorju v času epidemije novega korona virusa

Na Uradu RS za mladino se zavedamo položaja, v katerem so se znašle organizacije v mladinskem sektorju, zaradi česa smo jih povabili k sodelovanju pri pripravi celovitega pregleda vpliva trenutnih razmer na njihovo delovanje s poudarkom na programe mladinskega dela, ki jih izvajajo. V ta namen smo pripravili spletni vprašalnik in ga posredovali organizacijam v mladinskem sektorju, ki so prijavile svoje programe mladinskega dela na Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021 ter mladinskim svetom lokalnih skupnosti.

Pregled smo opravili z uporabo spletnega obrazca, s katerim smo skušali zbrati čim več informacij o delovanju in angažiranosti organizacij mladinskega sektorja v danih razmerah, tako na področju izvajanja mladinskega dela kot tudi na področju preprečevanja širjenja virusne bolezni COVID-19. Analiza zajema odgovore, ki so bili zbrani v obdobju od 1. aprila do 7. aprila 2020.

Organizacije so se na nove razmere prilagodile na različne načine, nekatere so se odzvale neposredno na zajezitev širjenja virusa z zagotavljanjem prostovoljcev pristojnim institucijam, nekatere so razvile nove spletne aktivnosti in digitalno mladinsko delo kot odgovor na potrebe mladih v času epidemije, spet tretje so redne aktivnosti prilagodile na način, da je omogočeno delo na daljavo.

Do presečnega datuma je spletno anketo izpolnilo 70 organizacij oziroma 57,1% vseh organizacij, ki so se prijavile na Javni poziv za sofinanciranje progarmov mladinskega dela v letih 2020 in 2021.
Iz analiziranih podatkov o pričetku izvajanja prilagojenih aktivnosti izhaja, da so se organizacije v mladinskem sektorju sorazmerno hitro prilagodile novim razmeram. Kar 31,4% anketiranih se je na razmere prilagodile že pred uradno razglasitvijo epidemije v Republiki Slovenji in restriktivnih ukrepov, ki so ji sledili. 61,% organizacij pa je svoje delovanje prilagodilo v prvem tednu od objave epidemije.