Skoči do osrednje vsebine

Načrt razvojnih programov 2020–2023

Na odboru za gospodarstvo je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila tri nove projekte, in sicer Zapornici Ambrožev trg in Gruberjev kanal, Sanacija hudournika Reka in Ureditev vodotoka Ligojščica v Horjulu.

Skupna ocenjena vrednost projekta zapornic znaša nekaj več kot 11 milijonov evrov, sanacija hudournika Reka nekaj več kot 3 milijone evrov, ureditev vodotoka Ligojščica pa nekaj manj kot milijon evrov.
Zapornici Ambrožev trg in Gruberjev kanal
Zapornični sistem na obeh lokacijah je dotrajan, neprimeren in nezanesljiv za upravljanje. Nujno sta potrebni novi hidromehanski opremi, sanacija obstoječih objektov, celovitejša izgradnja vodarskega informacijskega sistema ter ureditve centralnega nadzornega sistema.
Sanacija hudournika Reka
V okviru projekta se bo izvedla sanacija hudournika Reka, zgradila večja zaplavna pregrada za zadrževanje materiala iz zaledja ter uredilo sotočje Brezovškega in Lukenskega grabna nad zaplavno pregrado. Predvidena kapaciteta novega zaplavnega prostora za pregrado bo okoli 14.000 m3. Regulacija sotočja in formiranje zaplavnega prostora bo obsegala tudi prestavitev struge Brezovškega grabna, da voda ne bo dotekala povsem na krilo pregrade, temveč bo dotok materiala usmerjen v zaplavni prostor. Vtok obeh grabnov v zaplavni prostor bo urejen z dvema uvajalno-ustalitvena pragova.
Ureditev vodotoka Ligojščica v Horjulu
V okviru projekta se bo urejal vodotok, ki je na svojem odseku skozi naselje Ljubgojna utesnjen med lokalno cesto in hiše z gospodarskimi poslopji ter je na več odsekih zacevljen. Cevni prepusti so poddimenzionirani in ne prevajajo pričakovanega pretoka Q100, zato ob močnem ali dolgotrajnejšem deževju prihaja do njihovih zamašitev, kar povzroča poplavljanje okoliških površin ter stanovanjskih in gospodarskih objektov. Dodatno k zamašitvi cevi pripomore tudi erozijski material, ki ga vodotok prinese s seboj iz zaledja. Za izboljšanje razmer se bo v okviru projekta zamenjalo neustrezne prepuste na vodotoku, odstranilo zacevitve in na njihovem mestu uredilo hidravlično ustrezno in proti erozijsko zavarovano odprto korito. Za prekinitev masovnega transporta plavin iz zaledja se bo v zaledju zgradil manjši zaplavni objekt.

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-04-14-odlocitve-vlade-s-sej-vladnih-odborov/