Skoči do osrednje vsebine

Razpis Sveta Evrope v okviru tehnične podpore pri implementaciji »Hiše za otroke« v Sloveniji

Na podlagi zaprosila Ministrstva za pravosodje je Podporna služba za strukturne reforme pri Evropski komisiji izbrala Svet Evrope za tehnično pomoč Sloveniji pri implementaciji »Hiše za otroke« v Sloveniji kot enega izmed ukrepov za vzpostavitev otrokom prijaznejšega pravosodja.

V okviru izvajanja tehnične pomoči bo Svet Evrope v skladu z lastnimi pravili, večinoma prek javnih razpisov, angažiral tuje in slovenske strokovnjake ter podjetja za izvedbo posameznih nalog. Svet Evrope bo odločal o izbiri izvajalcev in je v okviru postopka tudi edini pristojen za posredovanje pojasnil. Namen objave informacije o razpisih na spletni strani Ministrstva za pravosodje je zagotoviti čim širšo informiranost zainteresiranih ponudnikov.

V četrtek, 9. 4. 2020, je Svet Evrope ponovno objavil razpis za organizacijo dogodkov ter pripravo in izdelavo tiskovin in podobnih materialov. Razpis lahko najdete na povezavi: https://www.coe.int/en/web/children/-/appel-d-offres Rok za prijavo je 31. 5. 2020.

Cilj projekta »Hiša za otroke«, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z drugimi ključnimi resorji in deležniki, je tudi v Sloveniji vzpostaviti model obravnave otrok žrtev zlorab po modelu Barnahus. Gre za model obravnave, ki temelji na multidisciplinarni in medinstitucionalni otroku prijazni obravnavi oziroma obravnavo v tako imenovani MDMI službi. Izraz Barnahus izhaja iz islandskega modela obravnave, ki ga je Odbor podpisnic Lanzarotske konvencije prepoznal kot primer dobre prakse, nanaša pa se na otrokom prijazno in varno okolje, ki pod eno streho združuje več služb za obravnavo žrtev na usklajen in učinkovit način. Osrednji cilj je usklajevanje vzporednih kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito otroka. Tako se preprečuje vnovično travmatizacijo in med postopkom preiskave in postopkom pred sodiščem. Ključna vloga MDMI službe je, da zbere veljavne dokaze, ki s lahko uporabijo v sodnem postopku in da hkrati otroku nudi potrebno pomoč in podporo. V okviru tehnične pomoči bo Svet Evrope Sloveniji pomagal zlasti s celovitim pregledom stanja na tem področju, pregledom pravne ureditve obravnave otrok žrtev kaznivih dejanj in izhodišči za njeno izboljšanje, pripravo in organizacijo usposabljanj ter pripravo predlogov izboljšanja postopkov obravnave žrtev.