Skoči do osrednje vsebine

Neizvajanje medbančnega prometa ne bo vplivalo na pravice zavezancev

Poravnane davčne obveznosti za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka bo Finančna uprava RS preverjala na dan 9. 4. 2020.

Banke in hranilnice v evroobmočju danes ne izvajajo medbančnega plačilnega prometa, zato bi zavezanci, ki denimo akontacije za marec 2020 do včeraj niso plačali (torej dan prej, kot poteče rok za plačilo), izgubili pravico do mesečnega temeljnega dohodka. Finančna uprava RS bo zato pri preverjanju plačanih davčnih obveznosti za uveljavljanje izredne pomoči, upoštevala stanje na dan 9. 4. 2020. 

Eden od pogojev za uveljavitev izredne pomoči so tudi poravnane vse davčne obveznosti, ki jih pobira FURS, na dan uveljavitve ZIUZEOP. ZIUZEOP bo v Uradnem listu objavljen danes, 10. 4. 2020, zato smo zavezance ta teden intenzivno opozarjali, da morajo obveznosti plačati že dan prej. Zakaj? Banke in hranilnice v evroobmočju danes namreč ne izvajajo medbančnega plačilnega prometa. Predvsem se je to nanašalo na obrok akontacije za mesec marec 2020 ali obrok za prvo trimesečje 2020 ter morebitno poračunsko akontacijo tistih zavezancev, ki so oddali davčni obračun DohDej za leto 2019 do vključno 31. marca 2020. 

Nikakor ne želimo, da bi zgolj neizvajanje medbančnega plačilnega prometa določene zavezance prikrajšalo za upravičenost do pomoči, zato bomo na Finančni upravi stanje davčnih obveznosti preverjali na dan 9. 4. 2020 (ko rok za plačilo akontacije za marec 2020 še ni potekel). To pomeni, da dejstvo, da akontacije za mesec marec 2020 morda do danes še niste plačali, ne bo pomenilo izgube pravice do mesečnega temeljnega dohodka.

OPOZARJAMO pa, da je za uveljavljanje ukrepa oprostitve plačila prispevkov treba imeti poravnane vse zapadle davčne obveznosti na dan vložitve izjave preko eDavkov, zato akontacijo za marec 2020 plačajte čim prej oziroma pred vložitvijo izjave.