Skoči do osrednje vsebine

Zahteva po objavi popravka

Ministrstvo za kulturo v skladu s 26. členom Zakona o medijih zahteva objavo popravka objavljenega članka v časopisu Delo z naslovom Vladno zadrževanje sredstev povečuje stisko avtorja Andreja Predina.

Članek navaja, da je konec marca Ministrstvo za kulturo na agencijo za knjigo poslalo dopis, ki domnevno onemogoča izplačilo knjižničnega nadomestila, s komentarjem bivšega direktorja Javne agencije za knjigo Slavka Pregla, da »ni jasno, kaj dejansko zahteva priporočilo ministrstva za kulturo, saj je postopek za izplačilo knjižničnega nadomestila za lansko leto stekel že pred časom in so upravičenci morali izjave o izposoji poslati na JAK do 10. marca.«

Članek še navaja, da se z zadrževanjem sredstev ustvarja nenavadna situacija, ko država ne plača opravljenega dela in s tem spravi ljudi v stisko, nato pa jim lajša nastali izpad prihodkov s finančno pomočjo, in da se s popolno ustavitvijo povzroča nepotrebna dodatna škoda.

Skladno s 26. in 27. členom Zakona o medijih Ministrstvo za kulturo zahteva popravek.

Poudarjamo, da ne drži večkrat navajana in izpostavljena navedba, da bi ministrstvo na kakršen koli način letos poseglo v izplačevanje knjižničnega nadomestila ali ustavilo knjižno produkcijo. To je povsem izmišljena trditev. Samo v aprilu do vključno 17. 4. 2020 bo Javni agenciji za knjigo izplačanih skoraj pol milijona evrov, za izplačila njihovih že prevzetih obveznosti, od katerih smo večji del dolžni nakazati šele do konca meseca aprila.

Ministrstvo ne zadržuje sredstev, temveč je v svojem priporočilu z dne 27. 3.2020 direktorico JAK (tudi SFC) napotilo, da sledi (v času posredovanja sporočila je bil sicer že sprejet, veljati pa je pričel 29. 3. 2020 zakon) Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/00), ki v 6. členu določa prekinitev izdajanje upravnih aktov, kar pomeni tudi odločb!

Torej ne  drži, da sta agenciji s strani Ministrstva za kulturo prejeli poziv oz. odredbo, temveč zgolj dobronamerno priporočilo, v katerem ni nobenega poziva h »kleščenju« kakršnih koli finančnih sredstev. V njem na ministrstvu zgolj priporočamo, kako naj se vodijo javni razpisi in pozivi v času izrednih razmer Covid-19 do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2020. Za tiste, ki so v teku ali za katere so prijavni roki že zaključeni, je navedeno, da se vodijo do priprave odločb, medtem ko se predvideni javni razpisi/pozivi, ki še niso bili objavljeni, ne objavijo. V priporočilu je izrecno poudarjeno, da se zahtevki in računi že prevzetih obveznosti izplačujejo nemoteno.

Direktorica kot predstojnica organa bi lahko, če bi v nadaljevanju skrbno prebrala določbe 3. odstavka 6. člena interventnega zakona, ki pravi:

»Ne glede na prvi odstavek tega člena se tek rokov ne prekine v posamičnih upravnih zadevah, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti, če je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke, če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic ali če je to nujno za učinkovito izvajanje oblasti za doseg namena iz 1. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: nujne zadeve)«,

kar pomeni, da bi kot direktorica glede na to, da vseskozi izpostavlja(jo), da gre za preteklo pravico, vezano na preživetje upravičencev, poslala vprašanje na MJU glede tolmačenja nujnih zadev v povezavi s postopki JAK in na podlagi prejetih smernic morebiti izdala ustrezne odločbe.