Skoči do osrednje vsebine

Video konferenca ministrov za kmetijstvo Zahodnega Balkana na temo epidemije »COVID-19«

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek je včeraj sodeloval na video konferenci ministrov za kmetijstvo Zahodnega Balkana. Konferenca je bila namenjena izmenjavi informacij o stanju v kmetijstvu zaradi epidemije COVID-19 ter iskanju skupnih točk sodelovanja, ki bi prispevale k blažitvi posledic negativnih učinkov na kmetijstvo in razvoj podeželja.

1 / 3

Video konferenca je potekala na povabilo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Severne Makedonije Trajana Dimkovskega in generalnega sekretarja Stalne delovne skupine za regionalni razvoj podeželja na območju jugovzhodne Evrope (SWG RRD) Bobana Ilića.

Na video konferenci »Vpliv COVID-19 na kmetijski sektor na območju Zahodnega Balkana in možne skupne aktivnosti« so sodelovali ministri in njihovi namestniki iz Albanije, Bosne in Hercegovine (pristojnega zveznega ministrstva ter kmetijskih ministrstev Federacije Bosne in Hercegovine in Republike Srbske), Črne gore, Hrvaške, Kosova, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije. Slovenija ima, tako kot Hrvaška, v omenjeni delovni skupini, ki koordinira aktivnosti razvoja podeželja v regiji, status opazovalke, pa tudi sicer zelo aktivno sodeluje z državami Zahodnega Balkana ter podpira njihova prizadevanja za vstop v evropske integracije.

Namen avdio-videlo konference je bil predstavitev in razprava o trenutnih razmerah v kmetijstvu v vsaki državi, s poudarkom na preskrbi s hrano. Udeleženci so zelo pozorno obravnavali področje samooskrbe s hrano, kakor tudi presežke oziroma primanjkljaje določenih vrst agroživilskih proizvodov (primarna, predelana in krmna). Posebno pozornost so namenili trgovinski menjavi s kmetijskimi proizvodi v času krize, odprtim vprašanjem in morebitnim skupnim ukrepom za olajšanje trgovine.

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek je predstavil situacijo v Sloveniji in stanje v posameznih kmetijskih sektorjih, ki je posledica epidemiološke situacije. Tako kot tudi ostali udeleženci je poudaril, da je oskrba s hrano eno najpomembnejših vprašanj. „Zato dnevno spremljamo stanje v kmetijstvu in pri oskrbi s hrano in se trudimo za nemoten pretok blaga v vseh ključnih kmetijskih sektorjih«. Predstavil je ukrepe, ki sta jih ministrstvo in Vlada RS sprejela za zajezitev njenih posledic, kot tudi aktivnosti, ki potekajo na ravni Evropske unije.

Med predlogi za sodelovanje je izpostavil blagovno menjavo in kategorije živil, kjer ima Slovenija proizvodne viške in jih lahko ponudi drugim državam, kot tudi področja, kjer iščemo dodatne dobavne poti. Podprl je prizadevanja za čim bolj nemoteno potovanje blaga (tranzit preko držav in mejnih prehodov) in vzpostavitev zelenih koridorjev.  Izpostavil je tudi težave na področju delovne sile in pozval k vzpostavitvi koridorjev in ureditvi pogojev za nemoten pretok delovne sile skozi tranzitne države.

Tudi ostali udeleženci so pozvali k zagotavljanju pogojev za nemoten pretok blaga in storitev, pri čemer so med drugim izpostavili: poenostavitev postopkov na mejnih prehodih, povečano učinkovitost v pretoku blaga s pomočjo zelenih koridorjev in enotnih točk na mejnih prehodih, učinkovitejši transport preko držav, nemoten pretok delovne sile, nadaljnje spremljanje proizvodnje in rezerv, izmenjavo informacij o presežkih in podporo pri medsebojni menjavi ključnih proizvodov, kot tudi izmenjavo informacij o ukrepih na nacionalni ravni. Države kandidatke in potencialne kandidatke so tudi izrazile pričakovanja, da bi morala EU razmisliti o ugodnejši trgovinski obravnavi držav Zahodnega Balkana ter ustrezni prilagoditvi sredstev predpristopne pomoči, ki jo EU namenja tem državam.

Udeleženci so pozvali k nadaljevanju komunikacije, koordinacije in solidarnosti med ministri, za prispevek k blažitvi negativnih učinkov na kmetijstvo in razvoj podeželja v širši regiji. Dogovorjeno je bilo, da bo naslednji sestanek potekal predvidoma konec aprila, ob prisotnosti predstavnikov Evropske komisije.