Skoči do osrednje vsebine

Ogoročice oziroma nematode so tudi rastlinski škodljivi organizmi

Ogorčice so najštevilčnejši večcelični organizmi na zemlji. Njihovo število v lahko na kmetijskih zemljiščih doseže tudi do 30 milijonov osebkov/m2 in so pomembni škodljivi organizmi na rastlinah, blagu rastlinskega izvora in v tleh. Za karantenske ogorčice (kot npr. borova ogorčica) UVHVVR izvaja program preiskave zaradi hitrega odkritja in preprečitve večjih napadov in posledično gospodarske škode.

Ali ste vedeli

Da so nematode prilagojene na življenje v skoraj vseh ekosistemih. So heterotrofni organizmi, ki se lahko prehranjujejo z bakterijami, glivami, algami, kot predatorji ali paraziti.

Da je trenutno poznanih in opisanih približno 28.000 vrst. Po nekaterih ocenah, naj bi na zemlji živelo do 1 milijon različnih vrst nematod.

Da je bila nematoda vrste Caenorhabditis elegans izbrana za modelni organizem za študije bioloških procesov. Zaradi razmeroma majhnega genoma je to bil prvi večcelični organizem, kateremu je bil določen celoten genom.

Da škodljivim (parazitskim) nematodam v kmetijstvu pravimo ogorčice. Ekonomska škoda, ki jo povzročajo ogorčice v kmetijstvu na svetovni ravni je ocenjena na 110 milijard € letno.

Da se zaradi globalnega segrevanja in podnebnih sprememb pri nas že pojavljajo škode zaradi eksotičnih – tropskih vrst ogorčic, ki jih v preteklosti nismo poznali.

Da imamo na voljo precej omejene možnosti za zatiranje ogorčic v kmetijski pridelavi. Določene vrste ogorčic imajo zelo širok nabor gostiteljskih rastlin zato je pri takih vrstah kolobarjenje posevkov neučinkovito. Najbolj učinkoviti ukrepi so preventivni, s čimer preprečujemo vnos in širjenje nevarnih vrst na kmetijska zemljišča.

Več informacij in strokovno pomoč lahko poiščete na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Poškodbe na koreninah paradižnika zaradi napada tropskih vrst ogorčic. Ličinke ogorčice pod mikroskopom. | Avtor KIS