Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Pivec s predstavniki živilskih trgovcev o nujnosti krepitve celotne slovenske agroživilske verige

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je včeraj sestala s predstavniki živilskih trgovcev ter Trgovinske zbornice Slovenije. Tema sestanka so bile aktualne razmere v agroživilski verigi, spoštovanje oz. vzpostavitev trdnega odnosa v agroživilski verigi, s poudarkom na sodelovanju trgovcev s slovenskimi ponudniki prehranskih produktov. Zadnje dni ministrstvo s strani kmetov in kmetijskih podjetij prejema številna opozorila, da se soočajo z viški prehranskih produktov slovenskih pridelovalcev in predelovalcev hrane, ki se pojavljajo zaradi zaprtja javnih zavodov in sistema HORECA ter nedelujočega izvoza.

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je udeležencem včerajšnjega sestanka predstavila trenutno stanje na področju agroživilske verige. Na MKGP se zadnje dni za pomoč pogosto obračajo predstavniki rejcev goveda in prašičev ter sektorja mleka, ki beležijo viške mesa ter mleka in mlečnih izdelkov, kar je posledica epidemije koronavirusa ter ustavitve družbenega oz. javnega življenja. V okviru ukrepov Vlade RS je skrb države v enaki meri namenjena nemoteni oskrbi in ohranjanju stabilne verige preskrbe s hrano kot tudi spoštovanju pravičnih odnosov znotraj nje. S terena prihajajo zaskrbljujoče informacije slovenskih pridelovalcev in predelovalcev hrane in sicer, da trgovina ne odkupuje viškov prej navedenih izdelkov.

Ministrica je izpostavila, da se moramo zavedati, da je proizvodnja mesa vezana na daljše proizvodne cikle in je le delno odvisna od ponudbe in povpraševanja. Vlada RS je pripravila interventni zakon, ki omogoča tudi regulacijo cen in prometa s kmetijskimi in živilskimi proizvodi (uvoza in izvoza) v določenih kritičnih situacijah, vendar pa ni želja, da bi do njih res prišlo. Zato bi bilo zaradi nastalih razmer, ko se bo zmanjšala gospodarska rast in znižala kupna moč, na mestu odgovorno ravnanje, ki bo omogočalo slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane enakopraven status in s tem ohranitev proizvodnje, ponudbe in preživetja, prebivalstvu pa okrepljeno ponudbo lokalne hrane.

Predstavniki živilskih trgovcev so na sestanku pojasnili, da tudi v času epidemije koronavirusa delujejo po ustaljenih dobavnih kanalih nabave – tudi iz tujine, zato je preskrba s hrano v tem kriznem času v Sloveniji nemotena. Do uvoza prihaja predvsem zaradi pomanjkanja proizvodov slovenskega porekla oziroma prenizke samooskrbe in deloma tudi nekonkurenčnih cen. Trgovci se zavedajo oteženega položaja slovenskih rejcev. Pripravljeni so, konkretno meso in mesne izdelke, kot tudi mleko in mlečne izdelke, v še večji meri na svojih policah ponuditi potrošnikom, pa čeprav zaradi prenizke stopnje samooskrbe npr. prašičjega mesa na trgu ni mogoče dobiti v večjih količinah. So pa pri tem opozorili na pomembnost delovanja in sodelovanja celotne agroživilske verige, vse od proizvajalcev - kmetov, preko zadrug, klavnic in dobaviteljev, do trgovcev, da morajo vsi členi verige razumeti specifičnost situacije in prevzeti vsak svoj delež odgovornosti za reševanje skupnega problema.

Enotni so bili v pričakovanju, da se trdna agroživilska veriga dejansko vzpostavi na vseh segmentih in, da deluje tudi po koncu krize, zato trgovci pričakujejo, da bo MKGP čimprej pristopilo k pripravi strateških smernic za povečanje samooskrbe na vseh segmentih, kar mora zagotoviti kontinuirano proizvodnjo mesa, sadja in zelenjave. Zato tudi podpirajo prizadevanja MKGP v aktivnostih pri vzpostavljanju pogojev za pospešeno postavitev rastlinjakov za izven sezonsko proizvodnjo zelenjave, sadja in drugih kmetijskih pridelkov, kot tudi za povečanje deleža samooskrbe na področju prašičereje.

V pogovoru je bil izpostavljen tudi pomen in potrebnost promocije, kot ključne za seznanjanje potrošnika po eni strani, kot tudi krepitve njegove osveščenosti pri iskanju in nakupu prehranskih izdelkov slovenskih proizvajalcev po drugi strani.

Ministrica dr. Pivec je posebej izpostavila, da je v tej situaciji nujno potrebno zaščititi slovenskego agroživilsko verigo. Na sestanku je bil sprejet dogovor o podpori živilskih trgovcev h krepitvi celotne slovenske agroživilske verige. Živilski trgovci so zagotovili, da v primeru, če bo slovensko meso na razpolago, bodo le-tega zagotavljali v ustreznem razmerju (govora je bilo o govejem mesu, svinjskem mesu, kot tudi o mesu drobnice). Kot ena od aktivnosti pa bo v kratkem izveden tudi t. i. mesec slovenskega mleka, ki so ga živilski trgovci sprejeli z naklonjenostjo, ga podprli  še z nekaterimi predlogi, ki jih bodo usklajevali z dobavitelji iz sektorja mlekarstva. Vsi udeležeci sestanka pa so bili enotni v skupnemu pozivu za nakup slovenskih prehranskih proizvodov.