Skoči do osrednje vsebine

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor je 8. aprila 2020 sprejela razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor glede dodatka za delo v rizičnih razmerah

Ministrstvo za javno upravo je 31. marca 2020 dalo pobudo za razlago 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki govori o dodatku za nevarnost in posebne obremenitve. Razlago je pristojna komisija sprejela 8. aprila 2020 in bo v Uradnem listu objavljena v prihodnjih dneh.

Razlaga se glasi:

Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) –  11. točka prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 39. člena KPJS.

Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta kumulativno izpolnjena pogoja, da je razglašena epidemija v skladu z  Zakonom o nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec opravlja  delo v nevarnih pogojih. Do dodatka je upravičen le za ure, ko je opravljal delo v nevarnih pogojih.

Nevarni pogoji so pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi  katere je bila razglašena epidemija.

Delodajalec določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela, in čas, ko je javni uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela.

Šteje se, da ne gre za delo v nevarnih pogojih dela, če javni uslužbenec opravlja delo na domu.

____________

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), ki je bila sprejeta leta 2008, določa, da je za razlago določb KPJS pristojna Komisija za razlago kolektivne pogodbe, ki je sestavljena iz predstavnikov obeh strank kolektivne pogodbe. Ker smo na Ministrstvu z javno upravo od razglasitve epidemije dalje začeli prejemati številna vprašanja glede tolmačenja določbe KPJS, ki ureja dodatek za delo v rizičnih razmerah (v konkretnem primeru epidemija), smo 31. marca 2020 zaprosili za razlago Komisije.

Včeraj sprejeta razlaga Komisije jasno določa, da bodo dodatek dobili vsi javni uslužbenci, ki v času epidemije opravljajo delo v nevarnih pogojih, kar pomeni v pogojih, ko je ali bi lahko bilo ogroženo  zdravje ali celo življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija.

Pomeni, da razlaga jasno določa, da bodo dodatek dobili vsi, ki so v teh dneh izpostavljeni, ki tvegajo svoje zdravje, življenje, zato da pomagajo tistim, ki jih je ta epidemija že prizadela (npr. medicinske sestre, policisti, civilna zaščita…).

Vlada je z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (PKP#1) zagotovila sredstva za financiranje tega dodatka neposredno iz proračuna, kar je zlasti pomembno za javne zavode s področja zdravstva in socialnega varstva, ki so v času krize najbolj izpostavljeni in glede na način financiranja sredstev za te dodatke  nimajo.

Obenem opozarjamo, da z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (PKP#1), ki bo uveljavljen v naslednjih dneh, uvajamo povsem nov dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije virusa COVID-19, za vse tiste, ki so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Pomembno je poudariti, da bodo do tega dodatka lahko upravičeni tudi tisti zaposleni, ki ne bodo upravičeni do dodatka po KPJS. Zaposleni, ki bodo prejeli dodatek po KPJS, bodo prav tako prejeli ta novi dodatek po PKP#1, vendar vsota obeh dodatkov ne bo smela preseči 100 odstotkov osnovne plače.

Razlago Komisije seveda sprejemamo, ob tem pa zagotavljamo, da bo Ministrstvo za javno upravo storilo vse, kar je v naši moči, da bo do izplačila tega dodatka prišlo čim prej.