Skoči do osrednje vsebine

Dodatek za rizične razmere: zaposleni so upravičeni do dodatka za čas dela, ko opravljajo naloge v nevarnih pogojih

Objavljamo pojasnilo o dodatku za delo v rizičnih razmerah v povezavi z očitki Sindikata policistov Slovenije.

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor je 8. aprila 2020 sprejela razlago glede dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 39. člena KPJS), iz katere nesporno izhaja, da so do tega dodatka upravičeni vsi, ki v času epidemije COVID-19 opravljajo delo in naloge v nevarnih pogojih dela. Upoštevaje navedeno je povsem razumljivo, da bodo tako policisti, kot drugi zaposleni v Policiji in Ministrstvu za notranje zadeve upravičeni do tega dodatka za čas dela, ko opravljajo naloge v nevarnih pogojih, zaradi česar so izpostavljeni tveganju za življenje ali zdravje.

Ob tem pa velja opozoriti, da tudi med zaposlenimi, ki prihajajo na delo v času epidemije COVID-19, obstajajo razlike glede izpostavljenosti tveganju, saj na primer policisti in drugi zaposleni, ki svoje naloge opravljajo pretežno v pisarnah, niso izpostavljeni enakemu tveganju kot policisti, ki izvajajo policijska pooblastila na terenu in so ogroženi zaradi neposrednega stika z drugimi osebami.

Ministrstvo za javno upravo je v zvezi z implementacijo sprejete razlage Komisije na ministrstva že naslovilo predlog, na podlagi katerega naj bi bile pripravljene enotne usmeritve, ki bodo zagotovile enako obravnavo zaposlenih glede upravičenosti do tega dodatka. Kot izhaja iz KPJS in razlage komisije, je namreč pravica do tega dodatka vezana na čas, ko zaposleni opravlja delo in naloge v nevarnih pogojih dela, zato je s strani ministrstva, pristojnega za plače v javnem sektorju, predlagano, da se prouči možnost pristopa, da bi se določil enoten okvir za ravnanje delodajalcev glede izplačila tega dodatka. Tako bi bili na primer zaposleni, katerih delo vključuje neposredno delo z okuženimi osebami, potencialno okuženimi osebami, odkrivanje okuženih oseb in izvajanje pooblastil za namen zajezitve in omejevanja epidemije, upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah za ves čas prisotnosti na delu.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs zato meni, da ni korektno, da se na članice in člane Sindikata policistov Slovenije ter druge zaposlene naslavlja dopis, v katerem je navedeno, da naj bi bili za vlado in delodajalca tisti, ki kot najbolj izpostavljena poklicna skupina izpostavljajo svoje zdravje ali življenje, nepomembni. Ravno nasprotno, vlada zagotavlja, da bodo najbolj izpostavljene poklicne skupine zagotovo prejele dodatek za delo v rizičnih razmerah in med njimi so tudi policisti, ki delajo v nevarnih pogojih.

Ob tem velja še opozoriti, da je vlada v interventnem zakonu, ki naj bi bil uveljavljen v tem tednu, predlagala uvedbo novega dodatka za nevarnost in poseben obremenitve v času epidemije COVID-19, do katerega bodo lahko upravičeni tisti, ki bodo zaradi obvladovanja epidemije nadpovprečno ogroženi oziroma prekomerno obremenjeni. Tudi za ta dodatek bodo sredstva zagotovljena v državnem proračunu.

Minister Hojs je ob tem še poudaril: »Poteze Sindikata policistov Slovenije zadnjih dni mi porajajo upravičen dvom, da si ta sindikat resnično želi korektnega sodelovanja, k čemur sem se sam v javnih nastopih večkrat zavezal.«