Skoči do osrednje vsebine

Ministrica za pravosodje obiskala Vrhovno državno tožilstvo in Državno odvetništvo

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je obiskala Vrhovno državno tožilstvo RS, kjer se je sestala z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo. V nadaljevanju dneva pa se je srečala tudi z generalnim državnim odvetnikom mag. Jurijem Groznikom.

Na Vrhovnem državnem tožilstvu RS so si sogovorniki, ob prisotnosti državnega sekretarja Matica Zupana ter generalne direktorice na VDT RS Petre Šubernik, izmenjali mnenja glede predlogov izboljšav trenutno veljavnih ukrepov, sprejetih z namenom varovanja zdravja in življenja ljudi.

Pravosodna ministrica je izrazila pohvalo državnemu tožilstvu, ki je način poslovanja v zglednem času prilagodilo trenutnim razmeram, ter zahvalo vsem zaposlenim na vseh tožilstvih, ki svoje delo opravljajo dobro tudi v teh izjemnih časih. Generalnemu državnemu tožilcu se je še posebej zahvalila, da je odgovorno izpeljal digitalizacijo delovnih procesov in da lahko delo na državnih tožilstvih tudi v času epidemije nemoteno poteka naprej. Ministrica je poudarila, da si bo še naprej prizadevala zagotoviti možnosti za nadgradnjo digitalizacije, kakor tudi za ostale materialne, organizacijske in nenazadnje tudi normativne pogoje za delo državnega tožilstva.  

Generalni državni tožilec je uvodoma poudaril, da si na Vrhovnem državnem tožilstvu RS tudi v teh izredno težkih časih prizadevajo, da bi v okviru svojih pristojnosti in ob strogih ukrepih za zaščito zdravja vseh zaposlenih, zagotovili karseda nemoten potek delovnih procesov. Ministrici se je zahvalil za posluh in aktivno pomoč ministrstva pri zagotavljanju nujne zaščitne opreme in predstavil poslovanje državnih tožilstev in pristojnosti državnih tožilcev v času epidemije. S tem v zvezi je ministrici opisal  reorganizacije poslovanja državnih tožilcev in državnotožilskega osebja od razglasitve epidemije in jo seznanil s tem, kako na državnih tožilstvih poteka delo od doma, čakanje na delo in kolikšna je prisotnost državnih tožilcev na njihovih delovnih mestih.

Na Državnem odvetništvu RS pa je generalni državni odvetnik ministrico in državnega sekretarja seznanil s ključnimi izzivi, s katerimi se državni odvetniki srečujejo v času epidemije. Ministrica je pohvalila njihovo delo in njihovo izjemno dobro organiziranost vključno z uporabo digitalnih rešitev, ki omogočajo zaposlenim, da kljub splošnim omejitvam še vedno lahko redno opravljajo svoje naloge. Sogovornika sta se strinjala, da je usklajevanje ukrepov nujno potrebno in smiselno, saj bo le z odgovornim pristopom posameznih deležnikov ohranjeno delovanje pravosodnega sistema kot celote.

Mag. Jurij Groznik se je ministrici zahvalil za ažurno zagotavljanje zaščitne opreme in posebej pohvalil pripravljenost ministrstva, da je prisluhnilo tudi njihovim potrebam. V luči preprečevanja širjenja novega koronavirusa ostaja prioriteta ministrstva, da se odgovorno sprejema usklajene začasne in sorazmerne ukrepe.

Namen današnjih srečanj je pridobiti realno oceno sprejetih ukrepov ter njihov vpliv na redno delo institucij pravosodja. Ministrstvo za pravosodje v teh dneh prejema tudi pobude za spremembe s strani drugih pomembnih deležnikov pravosodja, kot so Odvetniška zbornica, Notarska zbornica, Zbornica upraviteljev ter Zbornica izvršiteljev, ki jih bo v nadaljevanju pretehtalo v komunikaciji z Vrhovnim sodiščem. Zahtevno poslanstvo, ki ga ima ministrstvo pri pripravi sprememb posebej na področju zakonodaje, terja tehtanje med različnimi pogledi, interesi in pristojnostmi institucij in deležnikov v pravosodju. Epidemija COVID-19 pa je v to tehtanje vpeljala še en dodaten vidik, in sicer skrb za omejitev širjenja virusa, ki poleg skrbi za varnost in zdravje nalaga tudi hitro odzivanje. Ob dejstvu, da mora pravica v najširšem smislu omejitvenim ukrepom navkljub še vedno delovati, terja priprava sprememb toliko več truda in tudi odgovornosti.

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič, državni sekretar Matic Zupan in generalni državni tožilec Drago Šketa v sejni sobi na državnem tožilstvu
1 / 2