Skoči do osrednje vsebine

Minister Koritnik s predstavniki lokalnih skupnosti o ukrepih za soočanje z epidemijo covid-19 ter finančni razbremenitvi občin

Na Brdu pri Kranju se je v sredo, 8. aprila 2020, sestala vladna delovna skupina Samoupravne lokalne skupnosti, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Delovna skupina je začela s pripravami predlogov dopolnitev že sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (#PKP1) ter s pripravo predlogov za naslednje svežnje ukrepov.

sodelujoči sedijo za velikim omizjem

Srečanje delovne skupine | Avtor Ministrstvo za javno upravo

Poleg ministra Koritnika so se srečanja udeležili tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in župani ter županje slovenskih občin, ki so predstavniki stanovskih organizacij in sicer Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. Sodelovali so tudi predstavniki Ministrstva za javno upravo in drugih resorjev (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za finance).

Minister Koritnik je uvodoma izpostavil pomembno vlogo lokalnih skupnosti pri soočanju z epidemijo: »Pri soočanju z epidemijo korona virusa ima lokalna samouprava posebno težo, zato želimo, da so županje in župani v pripravo ukrepov aktivno vključeni. V skladu s tem smo se odločili oblikovati delovno skupino posebej za nosilce lokalne samouprave. Županje in župani so se z epidemijo virusa covid-19 spopadli najbolj frontalno. Praktično takoj po izbruhu epidemije so stvari vzeli v svoje roke, organizirali občinske štabe civilne zaščite in začeli z uveljavljanjem ukrepov za zajezitev širjenja okužbe.« Minister Koritnik se je ob tej priložnosti županjam in županom za njihova pomembna prizadevanja iskreno zahvalil.

Namen srečanja delovne skupine je priprava predlogov dopolnitev že sprejetega Zakona (#PKP1) ter predlogov za drugi sveženj ukrepov, ki bodo namenjeni predvsem zagotavljanju likvidnosti gospodarstva. V zadnjih dneh smo s strani stanovskih združenj občin prejeli veliko predlogov in pobud, ki smo jih na Ministrstvu za javno upravo skrbno pregledali, z njimi seznanili ostale resorje in pripravili odzive. Naš cilj je zajeti čim več smiselnih predlogov lokalnih skupnosti, ki delo na terenu najbolje poznajo ter s tem posledično olajšati njihovo delo in vsakdanje življenje državljank in državljanov.

Na srečanju je razprava potekala tudi o ukrepih, ki bodo finančno razbremenile občine. V naslednjih dneh jih bomo na Ministrstvu za javno upravo pripravili v strnjeni obliki, jih uskladili še z drugimi ministrstvi, predvsem z Ministrstvom za finance, ter jih nato posredovali vladi. 

Minister Koritnik je poudaril, da bodo člani te delovne skupine z rednim sestajanjem nadaljevali tudi po koncu epidemije, in sicer v obliki rednega delovnega telesa, ki se bo sestajalo najmanj enkrat na tri mesece. Dogovorili pa so se tudi, da bo ministrstvo s spremembo Zakona o lokalni samoupravi občinam omogočilo sklicevanje rednih sej občinskih svetov na daljavo.