Skoči do osrednje vsebine

Zahtevek za objavo popravka objavljenega prispevka o JAK RS in SFC

Ministrstvo za kulturo je danes, 7. aprila 2020, na Televizijo Slovenija naslovilo zahtevek za objavo popravka objavljenega prispevka o Javni agenciji za knjigo in Slovenskem filmskem centru avtorice Špele Kožar v večerni oddaji Dnevnik na prvem programu RTV Slovenija, dne 6. aprila 2020.

V skladu s 26. členom Zakona o medijih - Pravica do popravka objavljenega obvestila - je ministrstvo Televizijo Slovenija zaprosilo za pripravo in objavo enakovrednega prispevka s prikazom nasprotujočih dejstev, na katerem bo sodeloval predstavnik Ministrstva za kulturo RS.  

V prispevku Špele Kožar v večerni oddaji Dnevnik 6. 4. 2020 na prvem programu RTV Slovenija, ki je govoril o težavah Javne agencije za knjigo RS (JAK RS) in Slovenskega filmskega centra (SFC), se je zvrstil cel kup neresničnih trditev. Voditelj Saša Krajnc je uvodoma dejal, da sta bili Javni agenciji za knjigo in za film pozvani, »da oklestita svojo dejavnost,« da sta prejeli poziv »k zadrževanju vseh odločb in razpisov do preklica«, »da morata agenciji ustaviti knjižno in filmsko produkcijo, in da »direktorici agencij že opozarjata, to ima lahko pogubne posledice«.

Direktorica JAK Renata Zamida je izrazila bojazen, da »bomo ob takih priporočilih ostali brez znatnega dela sredstev, ki so nam bila z odločbo že podeljena«.

Direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar je dejala, da imajo v tem času tako produkcijske hiše, kot ustvarjalci filmski številne, številne težave, ker »ne gre za klasična delovna razmerja, niti za klasične aktivnosti nekih gospodarskih družb, ki jih naša vlada v zadnjem času naslavlja«.

Novinarka je na koncu prispevka dejala še, da se literati že zbirajo v skupnem protestu, ministrstvo pa na njihova vprašanja ni odgovorilo.

Skladno s 26. in 27. členom Zakona o medijih zahtevamo popravek neresničnih dejstev.  

Ne drži, da morata agenciji ustaviti knjižno in filmsko produkcijo. To je povsem izmišljena trditev. Prav tako ne drži, da sta s strani Ministrstva za kulturo prejeli poziv, ampak sta prejeli le priporočilo, v katerem ni nobenega poziva h »kleščenju« kakršnih koli finančnih sredstev. V njem Ministrstvo za kulturo priporoča, kako naj se vodijo javni razpisi in pozivi v času izrednih razmer Covid-19 in do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2020. Za tiste, ki so v teku ali za katere so prijavni roki že zaključeni, je navedeno, da se vodijo do priprave odločb, medtem ko se predvideni javni razpisi/pozivi, ki še niso bili objavljeni, ne objavijo. V priporočilu je izrecno poudarjeno, da se zahtevki in računi že prevzetih obveznosti izplačujejo nemoteno. Samo v aprilu do vključno 17. 4. 2020 bo Javni agenciji za knjigo izplačanih 473.850,00 evrov, od katerih smo večji del dolžni nakazati šele do konca meseca aprila.

Priporočilo se nanaša le na to, kako voditi razpise do rebalansa za 2020. Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/00) namreč v 6. členu določa prekinitev teka rokov (v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve) za opravljanje procesnih dejanj strank, za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti, rokov za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, kakor tudi za izdajanje upravnih aktov. Ta zakon velja v enaki meri tako za Ministrstvo za kulturo, za obe omenjeni agenciji, kot za kogar koli drugega, ki vodi upravne postopke. Zato smo prijazno opozorili agenciji, da skladno z zakonom lahko opravljata vse postopke do priprave odločb, odločb pa skladno z zakonom ne smeta izdajati.

Prav tako ne drži trditev direktorice Slovenskega filmskega centra direktorice, da Vlada s prvim zakonodajnim paketom naslavlja le »klasične gospodarske družbe«. V prvem interventnem zakonodajnem paketu so upoštevani vsi subjekti, ki delujejo na področju kulture. Na področju samozaposlenih so bili, na primer, sprejeti ukrepi, ki so ključnega pomena, in sicer upravičenost do temeljnega dohodka, oprostitev plačila prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, katerega bo krila RS, ter akontacij dohodnine. Že samo izplačilo temeljnega dohodka za vse samozaposlene v kulturi bo na mesečni ravni po projekcijah znašalo 2,3 milijona evrov, v dveh mesecih in pol kar 5,8 milijona evrov.

Ministrstvo za kulturo je bilo k pripravi odgovora na vprašanje novinarke Špele Kožar pozvano prepozno. Novinarka je namreč vprašanja poslala popoldne, rekoč, da potrebuje odgovor še isti dan. Strokovne službe so v teh kriznih časih še bolj obremenjene kot običajno, zato odgovora v enem popoldnevu, žal, ne utegnejo pripraviti.