Skoči do osrednje vsebine

Poslanica ministra za zdravje ob svetovnem dnevu zdravja

Letošnji svetovni dan zdravja, ki ga vsako leto obeležujemo 7. aprila, je posvečen medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam.

Letošnji svetovni dan zdravja si bomo zapomnili po čisto drugih vsebinah kot običajno. Po celem svetu so v ospredju težave s pandemijo nove virusne bolezni COVID-19, ki bodo zaznamovale to obdobje. Mineva približno 100 let od prve pandemije, pandemije španske gripe, ki je imela za posledico številne smrtne žrtve. Od takrat se je v družbi in na področju zdravstva veliko spremenilo.

Pa vendar smo danes na eni strani priča izrednemu napredku na področju medicine – ozdravimo lahko številne bolezni, ki jih še pred nedavnim nismo uspeli zdraviti – na drugi strani pa se soočamo s popolnoma drugačnimi izzivi, ki niso neposredno vezani na medicinsko znanost. Danes je vrhunska medicina žal namenjena le manjšemu številu ljudi, medtem ko se v mnogih krajih, državah soočajo s problemom dostopnosti do zdravstvenega varstva, tudi do najosnovnejših zdravstvenih storitev. Sedaj je pravi čas za razmislek, na kakšen način je lahko družba bolj pravična do vseh ljudi, vsaj na področju zdravja, ki je ena od temeljnih človeških vrednot, saj si vsaka oseba zasluži dostojno zdravljenje in zdravstveno oskrbo, ki jo potrebuje glede na svoje zdravstveno stanje.

Preseneča morda tudi to, da pri soočanju z novo pandemijo ugotavljamo velike razpoke in pomanjkljivosti v zdravstvenih sistemih, ki smo jim morda še do nedavnega zavidali. Zadovoljni smo lahko, da smo v Sloveniji vztrajali na zdravstvenem sistemu, ki temelji na javnem zdravju in je namenjeno vsem prebivalcem. Tokrat se je izkazalo, da ravno javni zdravstveni sistem v teh težkih situacijah zagotavlja, da je poskrbljeno za osnovne potrebe na zdravstvenem področju.

S sprejetimi ukrepi smo dosegli dobre rezultate in z njimi se lahko primerjamo z najboljšimi. Četudi  smo vedno v veliki meri kritični do našega zdravstvenega sistema, je naš sistem solidaren in na visokem strokovnem nivoju.

Zasluge za naše dobre rezultate so tudi v tem, da znamo poskrbeti za svoje zdravje, se zavedati resnosti situacije in ravnati v skladu z navodili, ki smo jih po vseh premislekih in na podlagi dogajanja v drugih državah sprejeli na državnem nivoju. Čeprav se zavedamo, da naših težav še zdaleč ni konec, verjamemo, da bomo uspešno premagali vse izzive, s katerimi se soočamo bistveno bolje oziroma bolj učinkovito kot marsikatera druga država. Vero v to nam vlivajo dosedanji dosežki.

Ob današnjem dnevu zdravja izrekam posebno zahvalo medicinskih sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam, ki jim je posvečeno to leto, saj brez njihove požrtvovalnosti in sodelovanja v zdravstvenih timih na vseh področjih zdravstvene nege v okviru vseh ravni izvajanja zdravstvene dejavnosti –  od zdravljenja prek preventivnih do vzgojno varstvenih dejavnosti – ne bi zmogli.

Osnovi principi, ki so veljali na področju zdravstvene nege že na samem začetku delovanja te stroke, veljajo še danes. To je požrtvovalnost. To je skrb za tiste, ki potrebujejo strokovno pomoč. Iskrena zahvala torej v prvi vrsti vsem medicinskih sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam za njihovo pomoč in skrb, ne samo na področju zdravstva, ampak tudi na področju socialnega dela. V trenutnih razmerah je njihova vloga nepogrešljiva tudi pri skrbi za  starejše na področju socialno varstvenih zavodov. Brez njihove pomoči nam širjenja pandemije nove virusne bolezni COVID-19 ne bi uspelo obvladovati.

Verjamem, da bomo zaradi te izkušnje postali še močnejši in še boljši, obenem pa tudi vse več ukrepov in prizadevanj usmerjali na področje javnega zdravja, ki je ključno pri obvladovanju pandemij, podobnih današnji. Zahvala pa ne velja le medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam, ampak vsem, ki prispevate svoj delež k obvladovanju te pandemije in vsem, da spoštujete dogovorjene ukrepe, navodila in priporočila. Rezultati, ki jih dosegamo, so rezultati vseh nas.

Ob svetovnem dnevu zdravja želim, da skrbite zase in ostanete zdravi.