Skoči do osrednje vsebine

Navajanje rokov za dostavo blaga v spletnih trgovinah

Na Tržnem inšpektoratu pozivamo trgovce, da preverijo, ali (sploh glede na trenutne izredne razmere) potrošnikom dejansko lahko zagotovijo dostavo blaga v rokih, ki jih navajajo v svojih spletnih trgovinah.

Na Tržni inšpektorat se v zadnjih dneh obračajo potrošniki, ki so razočarani nad opravljenimi nakupi v spletnih trgovinah, saj jim posamezni trgovci ne dobavijo izdelkov v rokih, ki jih navajajo v spletnih trgovinah.

V skladu s 25.b členom Zakona o varstvu potrošnikov mora podjetje potrošniku pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden potrošnika zavezuje ponudba na jasen in razumljiv način med drugim zagotoviti informacijo glede roka dostave blaga. Predpisi ne določajo roka dostave npr. za posamezne vrste ali kategorije izdelkov, temveč je določitev tega roka/rokov v celoti prepuščena posameznemu trgovcu.

Spletni trgovec tako mora potrošnika v spletni trgovini pred samim nakupom seznaniti z rokom dostave izdelka, po katerem potrošnik povprašuje oziroma si ga ogleduje, npr. lahko že ob vstopu v spletno trgovino, v primeru različnih rokov ob posameznih izdelkih, ipd. Resda rok dostave določi trgovec sam, vendar pa mora pri tem paziti, da dostavo (sam ali preko izvajalcev, ki jih za to pooblasti) nato tudi izvede v tem roku. Poleg cene je namreč rok dostave, sploh v času izrednih razmerah, ko se veliko več potrošnikov kot običajno odloča za spletno nakupovanje, ena od bistvenih informacij, ki vplivajo na potrošnikovo odločitev za nakup pri konkretnem spletnem trgovcu.

Če trgovec navaja rok dostave, nato pa v praksi potrošnikom blago dostavlja v daljšem roku od navedenega, takšno ravnanje trgovca lahko predstavlja nepošteno poslovno prakso po Zakonu o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (v nadaljevanju: ZVPNPP), in sicer zavajajoče dejanje. Tržni inšpektorat morebitne kršitve tega predpisa ugotavlja na podlagi preučitve dejstev in okoliščin konkretnih primerov ter v primeru ugotovljenih kršitev tudi ustrezno ukrepa – prepove sporno prakso, poleg tega pa ZVPNPP za storjeni prekršek trgovca predpisuje tudi globo.

Glede na navedeno spletne trgovce pozivamo, da preverijo, ali roki dostav, ki jih navajajo v svojih spletnih trgovinah dejansko držijo, in če ne držijo, da te informacije ustrezno spremenijo oziroma popravijo. Potrošniki v primeru zamude pri dobavi blaga, naročenega preko spleta, sicer lahko odstopijo od pogodbe in zahtevajo vračilo kupnine od trgovca, vendar pa se za nakup, če bi poznali dejanski rok dostave, lahko ne bi odločili ali pa bi nakup raje opravili pri drugem trgovcu.