Skoči do osrednje vsebine

Določen upravljavec nepremičnine priobalnega zemljišča Gradaščice

Vlada je za upravljavca nepremičnine s parc. št. 2123/10 k.o.1982 - Šujica določila Direkcijo Republike Slovenije za vode. Direkcija Republike Slovenije za vode pa je na podlagi izdane Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec pričela s pridobivanjem pravice graditi.

To zemljišče predstavlja priobalno zemljišče Gradaščice. Tako bo lahko izveden projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v okviru operacije »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«. Prispevek EU znaša 85 %, lastna udeležba RS pa znaša 15 %.