Skoči do osrednje vsebine

Sekretariat PRIMA podaljšuje rok razpisov PRIMA za leto 2020

Zaradi trenutne situacije z COVID -19 Sekretariat PRIMA podaljšuje rok za oddajo razpisov.

V skladu s prednostnimi nalogami Obzorja 2020 so splošni cilji programa PRIMA okrepiti raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter razviti znanje in skupne inovativne rešitve za trajnostne agroživilske sisteme.  Prav tako se skuša zagotoviti celostna oskrba in gospodarjenje z vodo v Sredozemlju. Sistemi, oskrba in gospodarjenje z vodo bi morali biti odpornejši na podnebne spremembe, učinkovitejši, stroškovno učinkovitejši ter bolj okoljsko in socialno trajnostni ter prispevati k odpravljanju težav, povezanih s pomanjkanjem vode, prehransko varnostjo, prehrano, zdravjem, dobrim počutjem in migracijami, vse od njihovega izvora.

Prva faza predložitve predlogov projektov v sekciji 1 (vodno upravljanje, agro-živilske vrednostne verige, kmetijski sistemi  in povezave med vsebinami t.i. NEXUS) se je zaradi razmer COVID-19 podaljšuje do 6. maja. 2020, druga faza predložitve predlogov projektov pa do 17. septembra 2020. Skupna vrednost razpisov v sekciji 1 je 33 mio EUR.

Prva faza predložitve predlogov projektov v sekciji 2  se zaradi razmer COVID-19  (več-tematski, trans-nacionalni razpis) podaljšuje do 13. maja 2020, druga faza pa do 1. oktobra 2020. Skupna vrednost razpisov v sekciji 2 je 38 mio EUR.

Kontaktna oseba:

mag. Tea Glažar

tel.: 01 478 47 62

tea.glazar@gov.si