Skoči do osrednje vsebine

Požar v bližini Černobila ne vpliva na radiološko varnost v Sloveniji

V nedeljo 5. aprila 2020 je več domačih in tujih medijev poročalo o požaru v bližini nekdanje jedrske elektrarne v Černobilu.

V nedeljo 5. aprila 2020 je več domačih in tujih medijev poročalo o požaru, ki je izbruhnil v bližini nekdanje jedrske elektrarne v Černobilu.

Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) je nemudoma preverila podatke na Evropski platformi za izmenjavo radioloških podatkov (EURDEP), na kateri od začetka požara do danes ni bilo nikjer zaznati nobenih odstopanj, niti na najbližji merilni postaji, ki se nahaja v mestu Černobil.

Požar ni imel nobenih vplivov pri nas, niti tega ne pričakujemo v prihodnje. Na območju Slovenije imamo vzpostavljeno Mrežo zgodnjega obveščanja, ki je bila zgrajena prav z namenom takojšnjega alarmiranja v primeru povišanih vrednosti ionizirajočega sevanja. Tudi naš sistem ni zaznal nobenih povišanih vrednosti ionizirajočega sevanja v okolju.

Na spletni strani Radioaktivnost v okolju so v realnem času objavljeni vsi podatki o trenutnem stanju radioaktivnosti v okolju v Sloveniji.

URSJV bo v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi v tujini in mednarodnimi organizacijami še naprej spremljala stanje in javnost o morebitnih spremembah sproti obveščala.