Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo tudi v času krize spodbuja zaposlovanje – odslej mesečno izplačevanje subvencij

Zavod RS za zaposlovanje je 1. 4. 2020 objavil spremembe treh že obstoječih programov aktivne politike zaposlovanja (njihovo izvajanje je predvideno do leta 2023). Glavna sprememba javnih povabil je sprememba načina izplačevanja subvencij, saj se uvajajo izplačila mesečnih subvencij za zaposlovanje.

Razloga za prehod na mesečne subvencije (za programe Zaposli.me, Trajno zaposlovanje mladih in Učne delavnice) iz dosedanjega načina izplačevanja sta:

- relativno veliko število prekinitev zaposlitev v času subvencionirane zaposlitve. Če se je to zgodilo v prvem letu zaposlitve, ko je delodajalec že prejel prvi del subvencije, je moral delodajalec sredstva vračati skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva prejema, kar pa je pri delodajalcih povzročalo veliko nejevolje.
- usmeritev Evropskega računskega sodišča in Evropske komisije, ki smo jo prejeli v letu 2019. Republika Slovenija lahko zahteva sredstva iz Evropskega socialnega sklada le za že realizirane in zaključene obveznosti. Država bi torej morala počakati s povračili sredstev v državni proračun s strani Evropske komisije do izteka 1 ali 2 letne zaposlitve, kar pa ni sprejemljivo.

Tudi Slovenija in slovenski trg dela se v tem času soočata z eno najhujših kriz. Prav zato je izjemno pomembno, da se programi aktivne politike zaposlovanja, ki spodbujajo zaposlovanje, izvajajo tudi v tem času, saj podatki zavoda kažejo, da se v nekaterih sektorjih zaposlovanje krepi.

Glede na hitro spreminjajoče stanje na trgu dela, ki ga na ministrstvu redno spremljamo, bomo v skladu s potrebami trga dela programe po potrebi dodatno dopolnili, da bodo naslovili potrebe najbolj ranljivih na trgu dela.

Več o Zaposli.me