Skoči do osrednje vsebine

Minister za obrambo mag. Matej Tonin se je udeležil neformalnega zasedanja ministrov za obrambo EU na temo posledic pandemije covid-19

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je danes, v ponedeljek, 6. aprila, sodeloval na neformalnem zasedanju ministrov za obrambo EU, ki je potekalo prek videokonference.

Glavna tema zasedanja so bili učinki in posledice, ki jih ima pandemija covid-19 na nacionalni in mednarodni ravni na področje varnosti in obrambe. V tem okviru je bila poudarjena vloga oboroženih sil v času pandemije. Slednje zagotavljajo nacionalnim oblastem znatno in neprecenljivo podporo, medtem ko istočasno sodelujejo v mednarodnih operacijah in misijah.

Razprava je tekla v treh smereh, in sicer so razpravljali o vojaški pomoči, ki jo oborožene sile držav članic zagotavljajo v tem obdobju, o vplivu covid-19 na misije in operacije EU ter o vplivu pandemije na strateški ravni, vključno z varnostno in obrambno politiko.

Minister Tonin se je s kolegi ministri strinjal, da imajo oborožene sile pomembno vlogo pri reševanju krize, ki jo je povzročila pandemija covid-19. Poudaril je, da Slovenija vlaga velike napore v obvladovanje krize, pri čemer je Ministrstvo za obrambo močno vpeto v koordinacijo. Pri tem je omenil ustanovitev Medresorske delovne skupine za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid-19), ki jo vodi državni sekretar na Ministrstvu za obrambo. Ob razglasitvi epidemije je bil aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja, ki opredeljuje tudi naloge in potrebne zmogljivosti Slovenske vojske.

Glede sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah je Ministrstvo za obrambo v okviru usmerjevalne skupine za mednarodne operacije in misije sprejelo odločitev, da se redne rotacije kontingentov Slovenske vojske, ki so predvidene do konca junija 2020, podaljšajo praviloma za tri mesece. Naš ključni namen je, da se v največji meri zagotovi varno, kontinuirano in ustrezno prilagojeno sodelovanje oziroma prispevek v mednarodnih operacijah in misijah tudi v okoliščinah epidemije covid-19 ter hkrati ustrezno razpoložljivost sil v domovini za potrebe izvajanja ukrepov ob morebitni zaostritvi razmer glede covid-19 ter podpornega delovanja Slovenske vojske ob južni državni meji.
Ministrstvo za obrambo RS bo operaciji EU v BiH EUFOR Althea, v kateri sodelujemo z devetimi pripadniki Slovenske vojske, namenilo donacijo zaščitne opreme.

Posnetek izjave za novinarje po konferenci (MP3)

1 / 3