Skoči do osrednje vsebine

Inovativni pristopi in rešitve v sistemu javnega naročanja: »System Change in Slovenia – Making Public Procurement More Effective«

Organizacija za evropsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v partnerstvu z Evropsko unijo in Vlado Republike Slovenije ter v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo zaključila skupen projekt, v okviru katerega se je z vidika sistemskih sprememb pristopilo k pregledu, analizi in predlogom za izboljšanje področja javnega naročanja v Sloveniji.

Skupina strokovnjakov iz OECD in Evropske komisije je izvedla projekt pregleda in predlogov sistemskih sprememb javnega naročanja za bolj učinkovito javno naročanje. Skupina strokovnjakov, ki se ukvarja s strukturnimi spremembami javnih politik, je področje javnega naročanja prvič pregledala prav na primeru Slovenije.

V letu 2019 je skupina večkrat gostovala na misijah v Ljubljani in izvedla intervjuje z različnimi deležniki in interaktivne delavnice. Skupaj s sodelavci iz Ministrstva za javno upravo so soustvarili rešitve, ki bodo izboljšale sistem javnega naročanja v Sloveniji.

OECD je danes izdala končni dokument »System Change in Slovenia – Making Public Procurement More Effective«, ki bo v prihodnje v pomoč pri oblikovanju novih in drugačnih rešitev za boljši sistem javnega naročanja ter pri kreiranju inovativnih pristopov in rešitev. Dokument je na voljo na povezavi: https://www.oecd.org/fr/gouvernance/system-change-in-slovenia-b050ef2f-en.htm.

Poročilo OECD vključuje zgodovinski pregled, pravne temelje, sistemsko analizo ter priporočila kot možne scenarije razvoja sistema javnega naročanja. Pri tem OECD uvodoma ugotavlja, da ima sistem javnih naročil Slovenije močan pravni temelj, predvsem pa so bila prizadevanja v preteklosti večinoma usmerjena v regulatorne spremembe ter so se nanašale na rešitve za večjo preglednost (transparentnost) in zmanjšanje korupcije.

Posledično je Slovenija postala ena izmed najbolj transparentnih držav OECD, ki daje javno na voljo največ informacij o postopku javnega naročanja. Poleg tega pa OECD tudi priznava Sloveniji, da si prizadeva za razvoj inovativnega sistema javnih naročil in s svojimi praksami sledi mednarodnim standardom, razvija smernice za uslužbence, ki izvajajo javna naročila in skrbi za izmenjavo dobrih praks v celotnem sistemu.

Kljub vsem aktivnostim OECD meni, da še vedno obstajajo precej formalizirani postopki (oz. je vsaj taka percepcija), ki pa ne dajejo možnosti in prostora za eksperimentiranje in spodbujanje uporabe novih in inovativnih, agilnih metod.

OECD med drugim v svojem poročilu predstavi tudi več novih idej za pomoč slovenskemu sistemu javnega naročanja, kot na primer razvoj skupnosti za izmenjavo znanj, graditev zaupanja med udeleženci v postopkih naročanja, graditev zaupanja širše javnosti, obvladovanje tveganj in ustvarjanje prostora za preskušanje novih metod.

Poročilo OECD je pripomoček, ki ga bomo na Ministrstvu za javno upravo v nadaljevanju uporabili kot pomemben dokument za nadaljnje reforme, razvoj in spremembe sistema javnega naročanja.