Skoči do osrednje vsebine

Med nujnimi zadevami tudi izdajanje gradbenih dovoljenj

Javno življenje se je skorajda ustavilo in Slovenija se sooča z največjo preizkušnjo od njene osamosvojitve. A kljub razmeram – oziroma prav zaradi njih – mora državna uprava, ob upoštevanju vseh navodil in standardov za zaščito strank in zaposlenih, nadaljevati z delom. Zato smo na Ministrstvu za javno upravo na upravne enote naslovili dopis, v katerem smo med nujne zadeve dodali nekatere kategorije.

Nujne zadeve, ko se ne glede na splošno pravilo tek rokov ne prekine, opredeljuje tretji odstavek 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). In glede na namen te določbe med nujne zadeve lahko med drugimi štejemo tudi:

  • odločanje o pravicah, od katerih je odvisen gmotni položaj stranke (veteranski dodatek, pravica do invalidskega pripomočka ipd.);
  • izdaja aktov, ki so nujni za gradnjo stanovanjskih objektov, javne infrastrukture, gospodarske infrastrukture, izvajanje javnih storitev, javne gospodarske službe, javna pooblastila;
  • izdaja dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt (obrtna dovoljenja, dovoljenje za pridelavo/predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev ipd.).

Kljub nastalim razmeram moramo zagotoviti uveljavljanje pravic, ki državljankam in državljanom lajšajo življenje v danih okoliščinah, hkrati pa se moramo pripraviti na čas po koncu epidemije, ko bo treba karseda hitro zagnati slovensko gospodarstvo.