Skoči do osrednje vsebine

Zamik rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin

Državni zbor RS je na seji dne 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), s katerim se zamikajo tudi roki na področju množičnega vrednotenja nepremičnin.

Državni zbor RS je na seji dne 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Namen ukrepov je omiliti posledice epidemije virusa za državljane ter gospodarstvo na različnih področjih.

Med drugim zakon določa zamik rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin, saj bi se morale nove posplošene vrednosti nepremičnin začeti javno izkazovati že s 1. aprilom 2020, vsem lastnikom nepremičnin pa bi morali posredovati tudi zbirna potrdila o novih posplošenih vrednostih nepremičnin. Ker so bila finančna sredstva za te namene začasno prerazporejena na odpravljanje posledic epidemije COVID-19, se bodo nove posplošene vrednosti nepremičnin začele javno izkazovati z zamikom.

To pomeni, da se bodo novo določene posplošene vrednosti nepremičnin začele javno izkazovati v Evidenci vrednotenja šele 1. januarja 2021. V osmih dneh od tega datuma bo Geodetska uprava vsem lastnikom nepremičnin po pošti posredovala zbirna potrdila o novih pripisanih vrednostih nepremičnin. Od 1. januarja 2021 dalje pa bo možno tudi vlaganje vlog za ugotavljanje posebnih okoliščin, če bi lastniki ocenili, da ima posamezna nepremičnina poleg običajnih lastnosti še neko posebno lastnost, ki ni zajeta z modelom vrednotenja ter se v evidenci vrednotenja ne vodi in zaradi katere po svoji tržni vrednosti izrazito odstopa od primerljivih nepremičnin v soseščini.

Zaradi zamika rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin, kot jih določa zakon, se nekatere aktivnosti Geodetske uprave v zvezi z vrednotenjem nepremičnin ustavljajo, med katerimi posebej poudarjamo začasno ukinitev zagotavljanja vsebinske pomoči lastnikom nepremičnin prek klicnega centra 080 2009, elektronskega naslova vrednotenje@gov.si in poštnega naslova Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1000 Ljubljana.

Za potrebe uveljavljanja pravic iz javnih sredstev se zamik uporabe novih vrednosti nepremičnin podaljša do 30. junija 2021, do takrat pa se kot podatek o posplošeni vrednosti nepremičnine uporablja tisti, ki je bil nepremičninam določen na dan 26. marca 2020 in se informativno izkazuje v Registru nepremičnin.

Geodetska uprava se vsem lastnikom nepremičnin, inštitucijam in zainteresirani javnosti zahvaljuje za korektno sodelovanje v dosedanjih postopkih množičnega vrednotenja.

Več informacij: Geodetska uprava RS, Blaž Mozetič, 051 642 023, pr.gurs@gov.si.

Slika prikazuje časovnico množičnega vrednotenja nepremičnin s popravljenim rokom pošiljanja obvestil lastnikom

Infografika množičnega vrednotenja nepremičnin | Avtor: GURS