Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo za NVO v javnem interesu na področju kulture

Rok za oddajo poročil nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, je podaljšan.

Nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, ki so v letu 2018 z odločbo pridobile status delovanja v javnem interesu na področju kulture, in bi morale do 31. marca poročati o svojem delu na podlagi 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) obveščamo, da se rok za oddajo poročil podaljša tako, da se izteče osmi dan od dneva prenehanja ukrepov Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ).

Ukrepi določeni s tem zakonom ter ukrepi, ki izhajajo iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

O prenehanju ukrepov bomo objavili obvestilo.