Skoči do osrednje vsebine

Objavljeno je poročilo o najemnem trgu poslovnih nepremičnin za leto 2019

V Sloveniji je bilo lansko leto še naprej prisotno razmeroma veliko povpraševanje po najemu poslovnih nepremičnin. Zlasti veliko je bilo povpraševanje po lokalih v večjih nakupovalnih centrih in v središčih največjih mest ter po sodobnejših pisarnah v poslovnih središčih, za katere pa zaradi visoke stopnje zasedenosti in pomanjkanja novogradenj praktično ni bilo več ustrezne ponudbe.

Najemnine poslovnih nepremičnin se v primerjavi s prejšnjimi leti sicer niso bistveno spremenile. Za istovrstne oziroma primerljive pisarne in lokale so ne glede na večja ali manjša statistična nihanja povprečnih najemnin, ki so praviloma posledica sprememb v povprečni strukturi sklenjenih najemov glede na tip, velikost, kakovost in starost oddanih prostorov, najemnine ostale v enakih razponih kot leto prej.

Kljub naraščajočemu povpraševanju po najemu pisarniških prostorov in trgovskih lokalov oziroma njihovem nakupu z namenom oddajanja v najem, je bilo lani število dokončanih novogradenj zanemarljivo.

Poročilo o najemnem trgu poslovnih nepremičnin 2019