Skoči do osrednje vsebine

Izjemoma dovoljeno kurjenje v času razglasa velike požarne ogroženosti v naravnem okolju

Obvestilo je namenjeno vsem lastnikom in upravljavcem gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov.

Lastnike in upravljavce gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov obveščamo, da je ciljem razbremenitve gasilskih enot, ki so trenutno aktivno vključene v aktivnosti z zvezi s koronavirusom, zlasti pa z namenom preprečitve škode v gozdovih, sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih, v času velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene z 20. marcem 2020, uporaba naprav ali izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar  (npr. kurjenje) zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja ter zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju izjemoma dovoljeno tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže.

Razglas velike požarne ogroženosti v naravnem okolju iz dne 20.3.2020 je objavljen na: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-razglas-velike-pozarne-ogrozenosti-naravnega-okolja/

Iskalnik