Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorji IRSNZ z izrednimi nadzori v zagotavljanje spoštovanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19

Inšpektorji IRSNZ so 31. marca in 1. aprila 2020 na območju celotnega območja RS izvedli več izrednih nadzorov v luči preverjanja, kako se spoštuje pravni red v državi v času razglašene epidemije Covid-19. Prednostno so bili inšpekcijski nadzori usmerjeni v zagotavljanje javnega interesa glede varovanja življenja, zdravja in premoženja ljudi ter preprečevanju in ugotavljanju morebitnih zlorab trenutnih razmer.

55 izrednih inšpekcijskih nadzorov s področja zasebnega varovanja je potekalo po naslednjih sklopih:

1. Ustreznost in zakonitost varovanja posamezne kritične infrastrukture v RS (ugotavljanje zadostnega obsega varovanja, spoštovanje ukrepov).

2. Preveritev stanja in ustreznosti varovanja trgovin in trgovskih centrov (več prijav in pritožb).

3. Delovanje posameznih varnostno nadzornih centrov varnostnih služb.

Ugotovitve izvedenih nadzorov kažejo, da so varnostniki v teh razmerah prevzeli pomembno in aktivno vlogo varovanja različnih objektov po vsej Sloveniji, zlasti pred trgovinami in trgovskimi centri. Pri varovanju kritične infrastrukture so varnostne službe skladno z načrti zagotovile ustrezno in zadostno varovanje, hkrati pa so tudi ustrezno prilagodile ukrepe glede na spremenjene razmere.

Inšpektorji so preverili tudi delovanje nekaterih varnostno nadzornih centrov, predvsem z vidika, če je bilo na delo razporejenih dovolj operaterjev in če so bili ti ustrezno strokovno usposobljeni. Pri tem večjih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Največ aktivnosti je bilo usmerjenih v ugotavljanje stanja pri varovanju trgovin in trgovskih centrov. Pri teh nadzorih so bile ugotovljene določene manjše nepravilnosti, za katere pa so inšpektorji na kraju izrekli opozorila, saj je bil že s tem dosežen namen. Varnostniki, ki so izvajali naloge pred trgovinami, so bili ustrezno opremljeni z zaščitno opremo in so kupce opozarjali na samozaščitno ravnanje ter navodila. Pri tem je bilo ugotovljeno, da večina obiskovalcev spoštuje omejitve, le manjši delež obiskovalcev ukrepov ne sprejema in protestirajo na vhodih v trgovine. Slednji se sčasoma pomirijo, tako da do večjih izgredov ne prihaja. Ugotovitve nadzorov pa so pokazale tudi nespoštovanje ukrepov, ki se nanašajo na časovne omejitve nakupovanja, predvsem s strani ranljivejših skupin, kot so upokojenci.

Širšo javnost pozivamo k strpnosti in upoštevanju navodil varnostnikov in trgovcev, saj bomo le tako vsi skupaj prispevali k skupni varnosti. Zavedati se moramo, da so tudi varnostniki in trgovsko osebje v teh časih še posebej izpostavljeni in obremenjeni, zato je še toliko bolj pomembno, da dosledno upoštevamo navodila.
S takšnimi izrednimi inšpekcijskimi nadzori želimo zagotavljati spoštovanje predpisov in s tem delovati preventivno tudi z vidika ukrepov vlade za dobro širše javnosti.