Skoči do osrednje vsebine

Včeraj začela veljati odlok o ukrepih na področju izvajanja zdravstvenih storitev in odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih

Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določa, da se prekine izvajanje preventivnih dejavnosti, zobozdravstvenih storitev, razen nujnih in tistih, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, in porodov na domu. Poleg tega določa, da se odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen tistih, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkološke storitve in obravnava nosečnic. Medtem ko Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih začasno določa posebne pogoje glede dobaviteljev etanola kot aktivne snovi za proizvodnjo dezinfekcijskih sredstev za zagotavljanje njihove dostopnosti na trgu.

Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Objava v Uradnem listu (31. 1. 2020)

Odlok določa tudi prerazporeditev zaposlenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v mreži javne zdravstvene službe na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, vključevanje koncesionarjev in zagotovitev izvajanje zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše.

Prekinitev izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev

Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev. Ob tem pa se lahko, ob upoštevanju priporočil za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje, izvajajo naslednje preventivne zdravstvene storitve:

  • preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta,
  • nujni predhodni preventivni pregledi delavcev pred zaposlitvijo,
  • nujni pregledi operativnih gasilcev.

Prekinitev zobozdravstvenih storitev

Pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti se prekine izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev, z izjemo nujnih zobozdravstvenih storitev in storitev, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja. Za nujne primere so vzpostavljene nujne zobozdravstvene ambulante, in sicer v Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem domu Maribor, Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu Kranj, Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu Koper, Zobozdravstvenem domu Nova Gorica, Zdravstvenem domu Murska Sobota in Zdravstvenem domu Slovenj Gradec. V nujnih primerih se v teh ambulantah izvaja tudi obravnava na sekundarni ravni. Na terciarni ravni delujeta Stomatološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Prekinitev porodov na domu

Prekine se izvajanje načrtovanih porodov na domu.

Odpoved specialističnih pregledov in operativnih posegov

Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic. To velja tudi za postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja.

Prerazporeditev zdravstvenih delavcev in vključitev koncesionarjev

Zaposleni zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci v mreži javne zdravstvene službe se prerazporedi na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, lahko tudi k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. V izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, se vključijo tudi koncesionarji, in sicer na podlagi sklenjene pogodbe o vključevanju v sistem izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih

Objava v Uradnem listu (31. 3. 2020)

Odlok začasno določa posebne pogoje glede dobaviteljev etanola kot aktivne snovi za proizvodnjo dezinfekcijskih sredstev za zagotavljanje njihove dostopnosti na trgu v času epidemije COVID-19. Z odlokom Slovenija poenostavlja nacionalne zahteve in z njimi ne posega v krovno EU uredbo ali delovanje notranjega trga na področju biocidov. 

Zaradi obsežnega širjenja virusa SARS-CoV-2 in razglasitve epidemije COVID-19 se je v Republiki Sloveniji povečala potreba po biocidnih proizvodih iz vrste proizvodov 1 in 2 za osebno razkuževanje in razkuževanje površin na osnovi etanola, še posebej v zdravstvenih in drugih ustanovah. Teh potreb ni mogoče zadovoljiti z biocidnimi proizvodi z etanolom, ki izpolnjujejo zahteve iz Uredbe 528/2012/EU, saj so proizvodne zmogljivosti proizvajalcev, ki so vključeni na seznam iz 95. člena navedene uredbe, zasedene.

Zaradi ustrezne oskrbe na območju Republike Slovenije s sredstvi za razkuževanje se z odlokom začasno sprostijo pogoji za uporabo etanola kot aktivne snovi, in sicer tako, da se za njihovo proizvodnjo lahko uporabi tudi etanol drugih dobaviteljev, ohranjajo se le še osnovne zahteve glede njegove kakovosti in varnosti za zdravje.