Skoči do osrednje vsebine

Poslovanje Ministrstva za kulturo v času pandemije koronavirusa

  • Pisne vloge se lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način,
  • vašo vlogo z dokazili in prilogami lahko pošljete po e-pošti na naslov mk@gov.si,
  • vlogo lahko pošljete tudi po navadni pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
  • v času epidemije ni mogoče vlaganje pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav v prostorih Ministrstva za kulturo.