Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Pivec za pomoč sektorju tudi preko Ribniškega sklada

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je danes opravila avdio-video konferenčni pogovor z direktorjem Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Velislavom Žvipljem.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v teh dneh intenzivno išče rešitve za kmetijsko – živilski sektor, ki močno čuti posledice epidemije COVID-19. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je z namenom iskanja novih rešitev za sektor opravila pogovor z v. d. direktorjem Sklada, Velislavom Žvipljem. V pogovoru sta pregledala ukrepe, ki jih lahko Sklad ponudi kmetijskemu in živilsko-predelovalnemu sektorju: reprogram obstoječih  Skladovih kreditov, krediti za obratna sredstva za stroške rastlinske pridelave, živinorejske prireje, čebelarstva in za predelovalne obrate, razvojni krediti za  nove naložbe, krediti za nakup knetijskih zamljišč in gozdov, krediti za predfinanciranje odobrenih evropskih/proračunskih sredstev.

Direktor Sklada je ministrici predstavil aktualna prizadevanja za  vzpostavitev pravnih podlag, ki so predpogoj za izvajanje ukrepov v času epidemije COVID-19: dobri obeti so za legalizacijo preseganja okvirov (t.i. robnih pogojev) nekdanjih razpisov, na osnovi katerih so obstoječi kreditojemalci Sklada prejeli kredite in jih bodo zelo verjetno želeli reprogramirati. Ker poseganje v razpisne pogoje »za nazaj« ni dovoljeno, je za to potrebno zakonsko dovolilo (materija interventnega zakona).

Pereče ostaja še dejstvo, da je z uveljavitvijo interventnega zakona o ustavitvi teka rokov (v sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadevahi) do preklica epidemije javnim skladom praktično onemogočeno izvajanje novih – interventnih razpisov, saj tudi zanje velja zamrznitev teka rokov. To bi praktično pomenilo, da bi Sklad lahko prvi razpis objavil šele 8 dni po koncu epidemije; znana pa je ljudska modrost, da kdor hitro pomaga, dvakrat pomaga. Ministrica je izrazila polno pripravljenost, da se MKGP in ona osebno pridružita prizadevanjem Skladovega resornega ministrstva  MGRT in ministra Zdravka Počivalška, da bo ta pravno-formalna ovira umaknjena.

Dogovorila sta se za pripravo smernic za ukrepe, ki bodo pomagali sektorju (tako likvidnostne kot spodbujevalne ukrepe po koncu krize).

Za večjo prehransko varnost in samooskrbo države je ključno spodbujanje novega investicijskega cikla, predvsem v rastlinski pridelavi.

Dodatno je v. d. direktorja Sklada ministrici, dr. Aleksandri Pivec, predstavil zasnovo enovite informacijske platforme, ki bi omogočala vpogled in predstavitev vseh javnih spodbud za gospodarstvo, vključno s kmetijstvom (vsa ministrstva, skladi, agencije, občine) po načelu vse na enem mestu in 24/7/365. Ta pobuda cilja na prijaznost uporabniku, okrepljeno medsektorsko programsko sodelovanje, preglednost in sodelovanje na strokokovnem nivoju med izvajalci javnih razpisov in javnih pozivov.  

V takšnem podpornem okolju bi prišle do uveljavitve tudi nekatere za kmetijsvo dobrodošle novosti, kot npr. agrogarancije (komercilani bančni krediti z garancijo Sklada in s subvencijo obrestne mere ministstva oz. eu sredstev).

Ministrica je izrazila mnenje, da gre za zelo perspektiven in sodoben pristop.

Sogovornika sta se ob zaključku zavzela za nadalnje sodelovanje med MKGP in Slovenskim regionalno razvojnim skladom pri snovanju ukrepov za kmetijstvo, živilstvo in za razvoj podeželja.