Skoči do osrednje vsebine

Vzporedno s prilagajanjem zdravstvenega sistema iščemo tudi najboljše rešitve za organizacijo zdravstvenega varstva v domovih za starejše občane

Minister za zdravje Tomaž Gantar in minister za delo Janez Cigler Kralj skupaj aktivno iščeta rešitve, da bi zagotovili kar najboljšo oskrbo vsem 20.000 oskrbovancem domov za starejše občane in obenem olajšali delo osebju, ki dela z najranljivejšimi. Danes sta se, na pobudo ministra za zdravje, srečala z regijskimi koordinatorji za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialno varstvenih zavodih. Namen je bil, da si izmenjajo izkušnje in na osnovi teh izkušenj izboljšajo način zdravstvene obravnave oskrbovancev.

Minister za zdravje Gantar je na današnji izjavi povedal, da se je s svojo ekipo od vsega začetka dela na Ministrstvu za zdravje zavedal pomena domov starejših občanov kot tiste kritične točke, kjer je lahko največje število obolelih. Vzporedno s prilagajanjem zdravstvenega sistema novim epidemiološkim razmeram zato intenzivno iščemo tudi najboljše rešitve za organizacijo zdravstvenega varstva tudi v domovih za starejše občane in zdravstveno varstvenih zavodih. Ena od rešitev je imenovanje regijskih koordinatorjev na primarni in sekundarni ravni, ki sodelujejo pri zdravstveni obravnavi starostnikov.

Ker so domovi za starostnike njihova druga bivališča, poskušamo z našim načinom dela zagotoviti, da lahko starostniki kljub okužbi še naprej bivajo v domovih in imajo vzporedno ustrezno zdravstveno oskrbo. Po posvetu z zdravnikom pa se oskrbovanci po potrebi lahko premestijo tudi v bolnišnico. Ob tem pa je pomemben dogovor, da bomo tam, kjer bo to možno, v primeru pojava okužb zdrave stanovalce preselili v druge objekte.

Na nas je torej, da vzpostavimo dobre pogoje in nadzor nad obravnavo okuženih bolnikov v domovih, saj domov ne moremo preseliti v bolnišnice. Zaradi tega so potrebne spremembe v delovanju domov in vzpostavitev ustreznega zdravstvenega nadzora pri obravnavi pozitivnih oskrbovancev. Spremembe v delovanju domov obsegajo zahteve tako po medsebojnem ločevanju pozitivnih in zdravih oskrbovancev ter tistih s sumom na okužbo, kot redne zdravstvene preglede.

Minister Gantar je pojasnil, da v tem trenutku težko pričakujemo rešitve za vse probleme, s katerimi se soočajo v domovih in zdravstvu. Eden ob trenutno najbolj perečih problemov je zagotovo, na katerega so opozorili tudi sogovorniki na današnjem srečanju, pomanjkanje zdravstvenega in strokovnega osebja v domovih. Zaradi tega nova in dodatna prizadevanja, da bi zagotovili ustrezen kader.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cigler Kralj pa je na današnji izjavi izpostavil, na osnovi poročanj regijskih koordinatorjev, da je osebje v domovih, kjer je večje število obolelih, že zelo izmučeno. Po njegovih besedah bodo v te domove napotili zdravstveno usposobljene ekipe. Poleg tega razmišljajo tudi o možnih rešitvah, saj veliko domov zaradi specifike gradnje ne more zagotoviti primerne organizacije dela, da bi čim bolj preprečili širjenje virusa. Opozoril pa je tudi, da v primeru, da sorodniki vzamejo oskrbovanca v domačo oskrbo, bo potrebno še vedno plačevati storitev doma za starejše brez stroška hrane. Ker gre za ureditev, ki ni prilagojena trenutnim razmeram, bodo o njej v kratkem odločali, da bo za vse najboljše.