Skoči do osrednje vsebine

Minister Simoniti predstavil ukrepe za pomoč na področju kulture

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je danes, 31. marca 2020, sodeloval na novinarski konferenci na daljavo v zvezi z epidemijo novega koronavirusa. Predstavil je določila interventnega zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki se nanašajo na področje kulture.

Minister stoji med izjavo v vladnem uradu za komuniciranje

Izjava ministra dr. Vaska Simonitija | Avtor Nebojša Tejić, STA

Poudaril je, da bo samozaposlenim v kulturi država omogočila izredno finančno pomoč v obliki trimesečnega temeljnega dohodka. Ti bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem 2020 za vsaj 25 odstotkov, za april in maj pa po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem 2020 za vsaj 50 odstotkov. Hkrati bo država aprila in maja 2020 samozaposlenim krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost. Teh ugodnosti pa bodo deležne vse kategorije samozaposlenih v kulturi, ki jih vodimo v razvidu ministrstva, kot tudi samozaposleni novinarji in verski uslužbenci.  Upravičencem ne bo treba predlagati nobenih pogodb ali drugih dokazil, ampak bodo izpad dokazovali z izjavo, ki jo bodo prek e-davkov predložili FURS-u.

Minister Simoniti je povedal, da so do ukrepov po tem zakonu upravičene tudi nevladne organizacije. Podobno kot drugi delodajalci so upravičene do povračila izplačanih nadomestil plače delavcev, če jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledice epidemije ali višje sile (delodajalcu nadomestila povrne država na osnovi vloge Zavoda za zaposlovanje do 31. maja, predhodno pa delodajalec nadomestilo plača delavcu, tj. 80% delavčeve plače). Poudaril je, da enako velja tudi za društva. Pri tem pa je opozoril, da delodajalec, katerega delavci so financirani iz proračuna na podlagi projekta oziroma programa (nevladne organizacije, društva ipd.), dobi procentualno razliko, ki ni pokrita s strani subvencije na osnovi javnega razpisa, s katero se financira program. Javni zavodi pa so večinoma že financirani s strani države in jim država že zdaj nadomešča dohodke, ki izhajajo iz plač.

Povedal je še, da RTV Slovenija ne bo izdala računov za RTV-prispevek za mesec april tistim pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, ki se jim obračunava prispevek za sprejemnike v javni rabi (lokalom, gostinskim obratom, wellness centrom …) in v nastanitvenih obratih.

Posnetek predstavitve ukrepov