Skoči do osrednje vsebine

Med prejemniki uglednih ERC projektov za uveljavljene raziskovalce kar trije slovenski raziskovalci

Dr. Matej Praprotnik (Kemijski inštitut), dr. Peter Križan in dr. Igor Muševič (oba Institut »Jožef Stefan« in Fakulteta za fiziko in matematiko Univerze v Ljubljani) so pridobili ERC projekte za uveljavljene raziskovalce.

Avtoportret treh ERC nagrajencev.

Z leve proti desni: dr. Peter Križan, dr. Igor Muševič, dr. Matej Praprotnik

Evropska komisija je danes objavila rezultate razpisa Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) 2019 za uveljavljene raziskovalce (ERC Advanced Grant 2019). Za izjemen uspeh lahko tokrat čestitamo kar trem slovenskim prejemnikom. Med 1881 prijavami z vsega sveta je ERC po zahteven ocenjevalnem postopku izbral za financiranje le 185 projektov. Uspeh slovenskih raziskovalcev je odmevnejši, v kolikor upoštevamo, da so vsi trije prijave oddali na področju naravoslovnih in tehničnih znanosti, kjer je ERC zabeležil kar 839 prijav ter izbral le dobro desetino (82 projektov) za financiranje.

Dr. Peter Križan je evalvacijski panel ERC za osnovne delce snovi prepričal s

projektom FAIME (»Flavour Anomalies with advanced particle Identification MEthods«), kjer bodo  preučevali nove pojave v fiziki osnovnih delcev, popularno imenovane Nova fizika. Okvirno  2,4 milijonov evrov vreden petletni projekt  bo kot nosilna institucija gostil Institut »Jožef Stefan«, deloma pa se bo izvajal na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt FAIME

Standardni model, teorija osnovnih delcev in njihovih interakcij, zelo natančno popisuje pojave, ki so jih raziskovalci do sedaj opažali v naravi. Na eno od redkih odstopanj od te teorije pa kažejo nekateri procesi, pri katerih nastopajo težki kvarki in leptoni. Projekt FAIME bo z uporabo velikega vzorca dogodkov, zbranih z detektorjem Belle II na Japonskem, raziskal redke razpade mezonov B in D in poiskal odgovor na vprašanje, ali je res kršena leptonska univerzalnost, enakost med leptoni, ki je eden od temeljev našega razumevanja interakcij med osnovnimi delci.  V okviru projekta bodo raziskovalci razvili tudi nove, zelo napredne metode za identifikacijo nabitih delcev.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evalvacijski panel ERC za sistemsko in komunikacijsko inženirstvo je podprl petletni projekt LOGOS dr. Igorja Muševiča na nosilni instituciji Institut »Jožef Stefan«, ki je ovrednoten na okvirno 2,5 milijona evrov. Projekt se bo deloma izvajal tudi na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in preučuje možnosti uporabe svetlobe namesto elektrike pri električnih vezjih.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt LOGOS

Cilj projekta LOGOS (»Light-operated logic circuits from photonic soft-matter«) je razvoj futuristične tehnologije za izdelavo logičnih vezij, ki bodo narejena iz tekočih kristalov in bodo delovala izključno na osnovi svetlobe. Električna vezja v naših računalnik so izdelana s tehnologijo, ki je v nastala v 60. letih prejšnjega stoletja in danes omogoča izjemno miniaturizacijo čedalje zmogljivejših naprav. Pri tem oviro nadaljnjemu razvoju predstavlja izjemno velika porabe električne energije, ki pri  velikih podatkovnih centrih dosega moč manjše elektrarne. Ena od inovativnih rešitev je uporaba svetlobe namesto elektrike, in izdelava svetlobnih vezij, po katerih bo namesto elektrike tekla svetloba. Tovrstne tehnologije so na samem začetku razvoja, a hkrati predstavljajo tudi bolj »zeleno« tehnološko rešitev.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Matej Praprotnik s Kemijskega inštituta je evalvacijski panel ERC za produktno in procesno inženirstvo prepričal z 2,5 milijonov evrov vrednim petletnim projektom MULTraSonicA (»Multiscale modeling and simulation approaches for biomedical ultrasonic applications«), ki preučuje v tem času izjemno aktualna vprašanja, vezana na dostavo in aktivacijo zdravil v celicah. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt MULTraSonicA

Cilj projekta je s pomočjo novih simulacijskih modelov zagotoviti razumevanje nadzora ultrazvočne kontrole dostave zdravil ali aktivacije celic na ciljana (obolela) mesta v tkivih in razumevanje fizike pri teh procesih z metodami simulacije. Z namenom nadzorovane dostave zdravil in odziva mikromehurčkov na ultrazvok , so potrebni optimalni parametri za ultrazvočno »razstrelitev« dostavljavcev zdravil na točno določenem ciljanem mestu v telesu. S pomočjo intenzivnih računalniških simulacij bodo v okviru projekta razviti fizikalni modeli, ki bodo omogočili identifikacijo navedenih optimalnih parametrov. Gre za neinvazivno tehniko slikanja in dostave zdravil, ki bo pospešila napredek biomedicinskih ultrazvočnih aplikacij pri zdravljenju raka, različnih vnetij, bolezni srca in ožilja ter drugih.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovenija pri uspešnih prijavah na ERC hitro napreduje

Z novo pridobljenimi projekti imata Institut »Jožef Stefan« in Kemijski inštitut kot gostiteljski instituciji po 4 raziskovalne ERC projekte, ter sta se po uspehu na ERC razpisih približala Univerzi v Ljubljani kot nosilni instituciji s 5 ERC raziskovalnimi projekti. Projekti ERC so izrednega pomena ne le za dobitnike, saj jim omogočajo kreativno svobodo in večletno finančno neodvisnost pri izvajanju svojih raziskav, ampak pomembno vplivajo tudi na mlajše člane raziskovalnih skupin, ki bodo sodelovali pri vrhunskih in ambicioznih raziskavah. Sodelovanje na tovrstnih projektih prispeva k razvijanju prihodnje generacija vrhunskih slovenskih raziskovalcev in raziskovalk.

Znanstvena odličnost je ena izmed prioritet Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, zato skupaj z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost z različnimi ukrepi aktivno podpiramo slovenske prijaviteljice in prijavitelje na razpisih ERC. Verjamemo, da navedena dolgoročna podpora pozitivno prispeva k večji uspešnosti prijav slovenskih raziskovalk in raziskovalcev, saj ugotavljamo, da se je v zadnjih letih uspešnost prijav vidno okrepila.

Na razpisih ERC 2019 so raziskovalke in raziskovalci iz Slovenije pridobili že 5 projektov, kar Slovenijo umešča med evropske države, ki so v zadnjih letih najbolj napredovale pri pridobivanju ERC projektov. Vse od leta 2015 v Sloveniji pridobimo vsaj en ERC projekt na leto. 

Kot zanimivost lahko dodamo, da je na tem razpisu pridobila ERC projekt s področja zgodovine znanstvenica slovenskega rodu dr. Glenda Sluga z European University Institute v Italiji.

Seznam ERC projektov v Sloveniji najdete na naši spletni strani.