Skoči do osrednje vsebine

Dodatna pojasnila k Odloku o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja

Objava je namenjena lastnikom, uporabnikom objektov, delodajalcem, pooblaščenih osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, nosilcem pooblastil za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, nosilcem pooblastil za pregledovanje in preizkušanje sistemov aktivne požarne zaščite, serviserjem in drugim.

Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 32/20), v nadaljevanju odlok. Ker se na terenu postavljajo določena vprašanja v zvezi z vgrajenimi sistemi aktivne požarne zaščite, posredujemo dodatna pojasnila.  

Vlada je na podlagi obrazložitev sprejela odlok, ki začasno prepoveduje izvajanje nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, kot ga določa Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/2019), v nadaljevanju pravilnik. Gre za sisteme, ki so načrtovani in v objekte vgrajeni na podlagi tehničnih rešitev, s katerimi je doseženo izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom po predpisih in drugih normativnih dokumentih, ki urejajo graditev, katerih veljavnost potrdil o brezhibnem delovanju je tri leta. V času uporabe morajo biti vzdrževani v skladu z navodili proizvajalcev sistemov, kar zagotavlja njihovo nemoteno delovanje. 

Z odlokom se v vseh določbah ureja prepoved tistega dela nadzora, ki se nanaša na preizkuse, regulira se obdobje podaljšanja veljavnosti potrdil o brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite do 23. maja 2020. Po analogiji pravilnika, tudi odlok v nobeni določbi ne ureja tehničnega nadzora, t.j. kontrol, servisov, vzdrževanj vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite v skladu z navodili proizvajalcev, niti ne ureja prehodnosti podaljšanja tehničnega nadzora.  

V pristojnosti zavezancev je, da se v obdobju obvladovanja epidemije COVID 19, odločajo za najnujnejše kontrole, servise, vzdrževanja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, pri čemer je treba upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov, ter poskrbeti za maksimalno varnost, tako vzdrževalcev kot naročnikov.