Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi so strogi in posegajo v naša življenja, a je to edini način, če želimo obvladati epidemijo

Sprejeti ukrepi za zajezitev širjenja epidemije z novim koronavirusom se bodo spreminjali tako glede na število pozitivnih oseb kot tudi glede na dognanja v državah, ki so se soočala s tem novim virusom pred nami, in skladno z dogajanjem, ki ga spremljamo v sosednjih državah. Preprečiti poskušamo negativne izkušnje, ki so jih imele in jih imajo nekatere druge države. Zavedamo se, da so ukrepi strogi in da posegajo v naša življenja, a to je edini način, če želimo epidemijo obvladovati.

Minister za zdravje na izjavi za javnost

Na Ministrstvu za zdravje smo v okviru Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo predlagali nekatere spremembe veljavnega Zakona o nalezljivih boleznih. Predlagali smo dodatna pooblastila za izvajanje inšpekcijskih nadzorov in povišanje glob za kršitve. Poleg zdravstvene inšpekcije naj bi zaradi povečanja učinkovitosti nadzora nadzore na področjih, kjer so bili ukrepi sprejeti, izvajale tudi druge, za posamezna področje pristojne inšpekcije. Poleg tega naj bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavljal nadomestilo za čas odsotnosti od dela od 1. dne (prej po 30. dnevu), kar pomeni, da naj bi znatno razbremenjeni delodajalci in samozaposleni. Sredstva za nadomestila naj bi bila zavodu povrnjena iz proračuna.

V preteklih tednih smo na Ministrstvu za zdravje zaradi zajezitve širjenja novega koronavirusa pripravili kar nekaj ukrepov. Sprejeli smo dodatne ukrepe glede omejevanja izvajanja programov izvajalcev zdravstvenih dejavnosti z namenom zagotavljanja rezerv za oskrbo bolnikov s COVID19 in pomoč v domovih starejših občanov, in sicer:

  • prekinili smo izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev (z izjemo tistih, katere opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta),
  • odpovedali smo vse specialistične preglede in operativne posege, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnava nosečnic,
  • vzpostavili smo tudi vstopne točke za izvajanje nujnih zobozdravstvenih storitev,
  • vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe smo pozvali, da zaposlene, ki so sicer izvajali preventivno dejavnost, prerazporedijo na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije,
  • imenovali smo t.i. regijski koordinatorji, ki skrbijo, da delovanje znotraj mreže javne zdravstvene službe na posameznih območjih poteka bolj usklajeno (v izvajanje ukrepov vključujejo vse izvajalce zdravstvene dejavnosti na določenem območju in obenem zagotavljajo tudi iz­vajanje zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše),
  • za zagotovitev dodatnega kadra smo začasno prekinili izvajanje pripravništev, specializacij in sekundarijev ter zdravnike, zdravstvene delavce in sodelavce preusmerili v izvajanje operativnih ukrepov za obvladovanje epidemije,

Poleg tega smo pripravili odlok o obveznem razkuževanju opreme v in ob večstanovanjskih stavbah. Ker so stiki med stanovalci relativno pogosti, je temeljito razkuževanje ključnega pomena, da ne pride do raznosa novega koronavirusa v ožji skupnosti.

Minister za zdravje se iskreno zahvaljuje vsem zdravstvenim delavcem za velike napore, ki jih vlagajo v obvladovanje epidemije. Zahvala gre prav tako vsem krvodajalcem in prostovoljcem v domovih za starejše občane.