Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje roka za sporočanje sprememb za ukrep "Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov"

Rok se (v skladu z ZZUSUDJZ) izteče 8. dan od dneva prenehanja kriznih ukrepov.

Na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) (UL RS št. 36/20), se za ukrep "Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov" podaljša rok za sporočanje sprememb dejavnosti, ki se sporočajo na podlagi 13. odstavka 7. člena Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju. Rok se po novem izteče 8. dan od dneva prenehanja kriznih ukrepov.