Skoči do osrednje vsebine

Interventni zakon posega tudi v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Interventni zakon posega v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v delu, ki se nanaša na pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja.

Banke in hranilnice lahko izjemoma izvedejo ukrep ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke v roku enega meseca po sklenitvi poslovnega razmerja ali v roku enega meseca po preklicu epidemije virusa, če je to potrebno za zagotavljanje nemotenega poslovanja stranke v času trajanja razmer epidemije ali za preprečevanje večje škode za poslovanje stranke zaradi razmer epidemije.

Več v 7. členu Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)