Skoči do osrednje vsebine

Povabilo k skrbnemu in odgovornemu ravnanju z odpadki

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V tem času, ko smo zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 v večini doma, se Ministrstvo za okolje in prostor pridružuje številnim pozivom k skrbnemu ravnanju z odpadki iz gospodinjstva in biološkimi odpadki ter kurjenja v naravi. Vsak izmed nas lahko doprinese k manjšemu kopičenju odpadne embalaže, prepreči požar in prispeva k ohranitvi narave. Naj bo ta situacija priložnost za razmislek kako lahko vsak izmed nas, naše gospodinjstvo kupuje živila, ki zahtevajo manj odpadne embalaže in kako do uporabe alternativ plastičnim vrečkam. Apeliramo na vse prebivalce Slovenije, da odpadkov ne odlagajo v naravo. Na prostem in v kurilnih napravah ne kurimo zelenega odreza, prevlažnih drv, še posebej ne odpadkov. Pri obiskovanju narave se obnašajmo odgovorno, držimo se utrjenih poti, vozila parkirajmo na urejenih površinah in v zavarovanih območjih upoštevajmo varstvene režime. S tem bomo prijaznejši do okolja in dolgoročno tudi do sebe.

1 / 4

Tudi v času trenutnih razmer komunalna podjetja po vsej Sloveniji vlagajo trud v nemoteno oskrbo svojih odjemalcev z varno pitno vodo kot tudi zagotavljanje drugih gospodarskih javnih in izbirnih služb, kot so odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki, javna snaga. Pri tem se soočajo s številnimi zdravstveno varnostnimi, operativnimi in kadrovskimi izzivi, zato uporabnike prosijo za razumevanje ob sprejetih preventivnih ukrepih, obenem pa jih pozivajo k skrbnem ravnanju z odpadki.

Ravnanje z odpadki iz gospodinjstva

Ministrstvo za okolje in prostor svetuje osebam, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, da osebne odpadke (na primer uporabljene robčke in rokavice iz lateksa) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) odložijo v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežejo. To vrečo naj nato namestijo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Druge gospodinjske odpadke lahko odlagajo kot običajno. Omenjena priporočila so objavljena tudi na spletni strani NIJZ.

Več informacij o ravnanju z odpadki

Kurjenje na prostem in v kurilnih napravah

Na prostem ne kurite zelenega odreza in drugih vrtnih ostankov, še posebej ne vlažnega. Prav tako ne sežigajte žetvenih ostankov ter ne kurite na travnikih in gozdnih obronkih, ki niso bili pokošeni. Izjema je le sežig okuženih rastlin za zatiranje bolezni. Kurjenje na prostem obremenjuje zunanji zrak z visokimi emisijami onesnaževal zraka in povzroča nevarnost požara. Kurjenje v naravi in na kmetijskih površinah močno vpliva tudi na rastlinski in živalski svet požganih površin. Kurjenje žetvenih ostankov zmanjšuje biološko aktivnost tal.

Pri kurjenju doma v malih kurilnih napravah na les kurite le primerno suh les. Ne kurite embalaže, obdelanega lesa (barvanega ali lakiranega), ivernih plošč, plastike in drugih gospodinjskih odpadkov. Dim in pepel, ki nastajata pri njihovem kurjenju, vsebujeta veliko strupenih snovi.

Nikakor pa tako na prostem in v kurilnih napravah ni dovoljeno kuriti odpadkov, saj je to nevarno za vaše zdravje in okolje.

Več informacij o ukrepih za boljšo kakovost zraka

Obiskovanje narave

V današnjih dneh socialne izolacije je preživljanje prostega časa v naravi lahko pomembna sprostitev in krepitev dobrega počutja. Da pri tem ne bi škodovali naravi, se ob sprehodu ali teku obnašajmo odgovorno. MOP poudarja, da se držimo javnih poti in označenih planinskih poti. Motorna vozila parkiramo na urejenih parkiriščih ali mestih, kjer ne povzročajo škode.

Ob vsakem obisku narave namreč vstopamo v življenjski prostor rastlin in živali. Če se ob tem vedemo neprimerno, lahko poslabšamo razmere za njihovo preživetje. Ob obisku se zlasti izognimo občutljivim območjem - ne hodimo po mokrotnih travnikih, močvirjih in barjih; izogibamo se krajem, ki so pomembni za razmnoževanje redkih ali ogroženih ptic, kot so: divji petelin, ruševec, črna štorklja, belorepec; plezalci naj ne motijo gnezdilk v stenah (planinski orel, velika uharica, ponekod sokol selec).

Na zavarovanih območjih narave, kamor sodijo krajinski, regijski in narodni park ter naravni rezervati, upoštevajmo varstvene režime, se izogibajmo gibanju po brezpotju ter mirnim conam za živali.