Skoči do osrednje vsebine

Slovenija na EK naslovila zahtevo za oprostitve carin in DDV pri uvozu zaščitnih sredstev in medicinskih pripomočkov

Ministrstvo za finance je včeraj, 24. marca 2020, v okviru ukrepov za obvladovanje posledic epidemije na Evropsko komisijo naslovilo zahtevo za odobritev možnosti oprostitve carinskih dajatev in davka na dodano vrednost za uvoz zaščitnih sredstev, medicinskih pripomočkov in drugega blaga, ki je nujno potrebno za preprečevanje širjenja in obvladovanje posledic epidemije v Sloveniji.

Zastava Evropske unije | Avtor: Ministrstvo za finance

Evropski predpisi omogočajo, da se v primeru elementarnih nesreč pri uvozu blaga ob določenih pogojih odobri oprostitev carin in davka na dodano vrednost. Oprostitve so možne na podlagi odločbe Evropske komisije, ki na zahtevo države članice ali držav članic ukrepa po izrednem postopku, ki zahteva posvet z drugimi državami članicami. Odločba po potrebi določi obseg uporabe oprostitve in pogoje zanjo.

Evropska komisija lahko torej izda odločbo, s katero odobri državam članicam, ki jih je prizadela elementarna nesreča, da omogočijo državnim organizacijam ter dobrodelnim in človekoljubnim organizacijam uvoz nujno potrebnega blaga za obvladovanje posledic nesreče brez carinskih dajatev in davka na dodano vrednost. Pogoj za odobritev oprostitve je, da so uvožena zaščitna sredstva za obvladovanje posledic epidemije namenjena za brezplačno razdeljevanje žrtvam epidemije oziroma za brezplačno uporabo, pri tem pa blago ostane v lasti organizacij, ki blago uvažajo. 

Zahtevo za izdajo tovrstne odločbe je na Evropsko komisijo najprej naslovila Italija, Evropska komisija pa je vse ostale države članice pozvala, da tiste, ki so v podobni situaciji in bi želele biti vključene v prvo tovrstno odločbo, Evropsko komisijo o tem obvestijo.