Skoči do osrednje vsebine

Ob polnoči je bilo vzpostavljenih 13 kontrolnih točk na meji z Avstrijo

Vlada je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/20, odlok 658.

Odlok določa vzpostavitev in delovanje trinajstih kontrolnih točk na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo:

 • Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
 • Kuzma – Bonisdorf, 
 • Holmec – Grablach,
 • Karavanke – Karawankentunnel,
 • Jurij – Langegg,
 • Vič – Lavamund,
 • Ljubelj – Loibltunnel,
 • Trate – Mureck,
 • Radlje – Radlpass,
 • Gederovci – Sicheldorf,
 • Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
 • Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse),
 • Korensko sedlo – Wurzenpass.

Kontrolne točke so odprte ves čas, razen:

 • Holmec – Grablach, ki je odprta od 5. do 21. ure,
 • Jurij – Langegg in Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse), ki sta odprti od 6. do 21. ure,
 • Vič – Lavamund in Korensko sedlo – Wurzenpass, ki sta odprti od 5. do 23. ure.

Direkcija RS za infrastrukturo (kot upravljalec vseh zgoraj navedenih mejnih prehodov, razen Šentilj (avtocesta) in Karavanke, ki sta v upravljanju DARSa) je zagotovila vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk in zaporo vseh drugih cestnih povezav z Republiko Avstrijo.

Vlakovni potniški promet med Avstrijo in Slovenijo se ne izvaja.

Vstop v Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).

Če tujec tega dokazila ne predloži, se mu vstop v Slovenijo kljub temu dovoli, če:

 • je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in
 • ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Vstop v Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje), se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Avstrije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela, čezmejne delovne migrante, tovorni promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil, za tranzit v obliki organiziranih humanitarnih konvojev.

Tranzit oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se ne dovoli.

Odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije ob asistenci Policije. Izvajanje se prilagaja gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na posamezni kontrolni točki.