Skoči do osrednje vsebine

Ministri EU o posledicah epidemije za kmetijski in ribiški sektor

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila avdio-video konference ministrov EU, pristojnih za področje kmetijstva in ribištva. Ministri so se seznanili s posledicami epidemije virusa covid-19 na kmetijstvo, živilsko industrijo in ribištvo.

Sodelujoči ministri so poudarili nujnost enotnega nabora ukrepov in pozvali Evropsko komisijo k sprejemu potrebnih ukrepov za omilitev posledic v kmetijskem in ribiškem sektorju ter za nemoteno oskrbo prebivalstva s hrano. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je poudarila, da je treba zagotoviti nemoten pretok blaga in delavcev med državami članicami ter se zavzela za spremljanje razmer na kmetijskih trgih in po potrebi skupno ukrepanje. Obenem pa je pozvala Komisijo tudi k večji prožnost pri izvajanju ukrepov kmetijske in ribiške politike.

Ministri so se zavzeli za skupen in koordiniran odziv na ravni EU predvsem v prizadevanjih za nemoteno delovanje notranjega trga, za hiter odziv Komisije za potrebne prilagoditve pravil za izvajanje Skupne kmetijske politike (SKP) in za nujno spremljanje stanja na kmetijskih trgih ter hitro in učinkovito intervencijo, če bi se za to pokazala potreba.

Hrvaško predsedstvo bo pripravilo povzetek današnje konference in skupaj s Komisijo predlagalo nadaljnje aktivnosti, predvsem v smislu morebitnih možnih prilagoditev izvajanja SKP. Komisija si bo še naprej prizadevala, da se zagotovi nemoten pretok blaga in delavcev ter da se odpravi vse ovire na mejah, ki bi potencialno lahko ogrozile nemoteno delovanje agroživilske verige. Sicer pa trenutno države članice ne poročajo o težavah z oskrbo s hrano in živilskimi proizvodi.

Iskalnik