Skoči do osrednje vsebine

Konferenčni klic ministra Andreja Širclja z ekipo vodje IMF misije Bernardinom Akitobyem

Minister Šircelj je v petek, 20. 3. 2020, opravil konferenčni klic z ekipo vodje IMF misije Bernardinom Akitobyem.

Minister Andrej Šircelj | Avtor Matic Štojs

Ekipa IMF pričakuje, da bo imela Slovenija zaradi učinka korona virusa v letu 2020 negativno rast. Letošnja inflacija bo nižja od pričakovane, fiskalno ravnotežje bo negativno - zaradi izpada dohodkov in večjih izdatkov nastalih z ukrepi in stabilizatorji bo verjetno negativno tudi naslednje leto. Glede možnosti morebitnega novega zadolževanja, je za Slovenijo lahko koristen ukrep ECB, saj bo kljub nizkim obrestnim meram, povpraševanje na trgu verjetno nizko. Pri novem zadolževanju mora Slovenija paziti, da se dolgoročno njen dolg ne bi preveč povečal. Bernardin Akitoby je konferenčni klic z ministrom za finance mag. Andrejem Šircljem zaključil, da želijo Sloveniji pomagati in so tako on kot ekipa kadarkoli pripravljeni na pomoč oziroma svetovanje. 

IMF je v okviru trenutno proste posojilne kapacitete, ki je ocenjena na $1 trilijon, za pomoč državam v borbi s COVID ponudil $50 mrd sredstev preko kriznih instrumentov. Od tega bodo za države v razvoju na voljo $10 mrd brezobrestnih posojil preko Rapid Credit Facility, za ostale države pa $40 mrd preko Rapid Financing Instrument (RFI). Za pomoč naj bi se najavilo že več kot 80 držav. IMF zaenkrat nima hitrega postopka, kako bo sprejemal in obravnaval vsa ta zaprosila, o tem bo predvidoma še ta teden razpravljal Odbor direktorjev. 

Slovenija bi med instrumenti lahko zaprosila za RFI v kolikor ima zaradi krize »urgent balance of payments need«. Po mnenju mnogih sogovornikov iz IMF, so za Slovenijo krizni instrumenti EU-ECB verjetno ugodnejši. Slovenija bi lahko zaprosila za posojilo RFI do cc. 800 mio EUR (do 100% kvote, lahko tudi več, če je škoda večja od 20% BDP), črpano v 2 letih, ki mora biti odplačano v 8 obrokih v obdobju 3¼ - 5 let po vsakem črpanju. 

Predsednik svetovne banke David Malpass je na srečanju finančnih ministrov G-20, dejal, da lahko Svetovna banka v naslednjih 15 mesecih državam ponudi $150 mrd, v katerih je vključenih $14 mrd že sprejetih WB in IFC Fast Track Facility. Svetovna banka bo državam v razvoju pomagala priskrbeti tudi medicinsko opremo. Obenem je predsednik pozval države za olajšanje dolgov najrevnejšim državam, bilateralne posojilodajalke pa, da začasno suspendirajo vračila uradnih posojil.

“Poleg posojilne kapacitete obstaja, kot pomoč predvsem državam v razvoju,  možnost dodelitev SDR in pa globalno IMF-swap type facility med centralnimi bankami,” je dodala generalna direktorica IMF Kristalina Georgieva, ki je pozvala, da bi razvite države, sodelovale v polnitvi Catastrophe Containment and Relief Trust Fund.