Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za zaposlene v državni upravi zbrani na enem mestu

Na Ministrstvu za javno upravo smo znotraj spletnega mesta gov.si vzpostavili stran, na kateri so na enem mestu zbrani ukrepi za zaposlene v državni upravi v času epidemije. Objavljamo ključna obvestila, navodila in priporočila, kako v času epidemije organizirati delo zaposlenih v državnih organih, pa tudi v občinah, tako glede odrejanja dela na domu, čakanja na domu, pravic in obveznosti zaposlenih, kot tudi glede zagotavljanja IT podpore pri delu na domu (oddaljen dostop, videokonference in drugo). Vsi ukrepi na področju informatike so naravnani v smeri zagotavljanja delovanja informacijskega sistema državne uprave ter ohranjanja kapacitet upravljanja v nastalih razmerah.

Zaradi epidemije COVID-19 je ovirano tudi poslovanje državnih organov. Na spletnih straneh portala gov.si, vezanimi na novi Koronavirus COVID-19, smo v okviru informacij o vladnih ukrepih posebej izpostavili ukrepe, vezane na organizacijo dela zaposlenih v državni upravi.

V pomoč predstojnikom organov pri odločitvi, kako v času epidemije organizirati delo, smo na Ministrstvu za javno upravo pripravili usmeritve in priporočila glede organizacije dela in urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in tudi v občinah (delo na domu, čakanje na domu, izraba letnega dopusta). 

Direktorat za informacijsko družbo in informatiko na Ministrstvu za javno upravo, ki je pristojno za centralno upravljanje informacijsko komunikacijske tehnologije v državni upravi, v nastalih razmerah izvaja le nujne naloge in skrbi za nemoteno delovanje kritičnih storitev, ki so pomembne za izvajanje ključnih funkcij države. Na omenjeni strani objavljamo pomembna obvestila in informacije za uporabnike informacijskega sistema državne uprave v času nastalih posebnih razmer. Namen spletne strani je enotno informiranje zaposlenih na delovnih mestih in tistih, ki delajo od doma. Objavljene so vse informacije o zagotavljanju oddaljenega dostopa pri delu na domu, uporabi videokonferenčnih sistemov, podpori uporabnikom in druge. Vsebino bomo sproti dopolnjevali.