Skoči do osrednje vsebine

Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije EU o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada je 19.3.2020 sprejela Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 z dne 14. marec 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov. Uredba je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 32/2020 in začne veljati 21.3.2020.

Evropska komisija je zaradi razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 in širjenja bolezni COVID-19 sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L77 I z dne 15. 3. 2020, str. 1) spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/426 z dne 19. marca 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L 84I , 20.3.2020, str. 1–2) in določila, da se za izvoz zaščitne opreme potrebuje izvozno dovoljenje pristojnih organov držav članic, pri čemer morajo ti upoštevati zadostno oskrbo v državi in v Uniji. Brez ustreznega dovoljenja je izvoz blaga (rokavice, zaščitna oblačila, opremo za zaščito ust in nosu, zaščito za obraz, varovalna očala in ščitniki), naveden v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/402, prepovedan.

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov, s katero opredeljuje pristojnost, potrebno sodelovanje in usklajevanje med organi pri oceni ustreznosti namena izvoza, vsebino in obliko vlog, izdajo dovoljenj ter administrativne kazni za prekrške.  

V Uredbi o izvajanju je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo določen kot organ, ki bo (po posvetovanju s pristojnimi organi) izdal dovoljenje za izvoz zaščitne opreme iz Republike Slovenije, Finančna uprava Republike Slovenije pa bo nadzirala izvoz zaščitne opreme.

Vloga za izdajo dovoljenja za izvoz blaga iz Priloge I Izvedbene uredbe 2020/402/EU se vloži pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo, na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del te uredbe.

Podjetja lahko posredujejo skenirane podpisane vloge v elektronski obliki na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.