Skoči do osrednje vsebine

Najpogostejša vprašanja in odgovori o odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore, posodobljena na dan 25. marec 2020.

Najpogostejša vprašanja in odgovori

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljen za: dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin. Prosim za pojasnilo, kaj to pomeni v praksi.

To pomeni, da lahko posameznik sam ali skupaj s člani ožje družine oziroma skupnega gospodinjstva ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb gre do javnega parka na sprehod …

Kaj pomeni dostop do parkovnih površin? Ali se lahko sprehajam, tečem in kolesarim po mestu?

Parkovna, sprehajalna površina ni mesto, tudi gozd ni mesto. Odlok zagotavlja ljudem, da dostopajo do najbližje parkovne, sprehajalne površine, najbližjega gozda in tam opravijo sprehod, ki so ga načrtovali. Sprehajanje po mestu ni enako sprehajanju po parku ali gozdu. Torej ne.

Ali je dovoljeno iti na sprehod v gozd, kjer ni ljudi in do koliko oseb gre lahko skupaj.

Lahko posameznik, ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb.

Če gremo z družino po ulici do gozda na sprehod, ali bomo v prekršku?

Tako gibanje se dovoljuje ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja drugih oseb ali podobnih skupin.

Ali grem lahko z družino na vikend?

Da. Družine, ki živijo v istem gospodinjstvu, se lahko vozijo iz kraja v kraj, tudi družina se lahko odpelje z avtom do gozda.

Ali grem lahko z mamo in očetom kolesarit?

Da, ker živite v skupnem gospodinjstvu. Kolesarjenje je možno na parkovnih, sprehajalnih površinah in v gozdu. 

Ali je dovoljeno treniranje športnikov (z gibanjem na javnem kraju), in sicer v gozdu (tek, izvajanje posameznih vaj za trening brez uporabe zunanjih naprav, ki so namenjene splošni uporabi), v parku (tek, izvajanje posameznih vaj za trening brez uporabe zunanjih naprav, ki so namenjene splošni uporabi), v vodi (veslanje), na cesti (kolesarjenje).

Izvajanje treningov športnikov ni dovoljeno. Kot smo že pojasnili, v Odloku ni mogoče predvideti vseh možnih (življenjskih) situacij. Zato je pri neposredni (praktični) uporabi treba vedno izhajati iz osnovnega namena predpisa in ta je zajezitev in obvladovanje epidemije koronavirusa, na način, da se prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah. Odlok sicer dovoljuje določene izjeme, kar pa ne velja za organizirano izvajanje športnih aktivnosti oziroma treningov, četudi se ti izvajajo v naravi oziroma na prostem. Rekreiranje po parkih in sprehajalnih površinah je dovoljeno le posameznikom ob doslednem upoštevanju vseh ukrepov, s tem pa seveda niso mišljeni treningi športnikov. Kolesarjenje je dovoljeno, če gre za uporabo kolesa kot prevoznega sredstva za izjemo, ki jo določa Odlok npr. odhod v trgovino, lekarno ...

Nekaj kilometrov iz mesta imam vrt, kjer pridelujem vrtnine za samooskrbo. Na parceli imam tudi živali, ki jih vsakodnevno hranim. Vrt je na deželi, na bolj osamljenem mestu. Do tja se prepeljem z avtomobilom. Ali omejitev gibanja velja tudi v tem primeru?

V vašem primeru omejitev ne velja, ker je za posameznike dostop za opravljanje kmetijskih dejavnosti dovoljen.

Lahko stojimo v vrsti pred trgovino ali lekarno?

Posameznik lahko stoji v vrsti, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb.

Ali lahko na domačem vrtu organiziram rojstni dan? Koliko ljudi lahko povabim?

Odlok ne dovoljuje gibanja na javnih krajih, katerega namen bi bil prihod na rojstnodnevno zabavo, četudi se ta odvija na zasebnem zemljišču. Priporočamo, da praznovanje rojstnega dne organizirate le v okviru ožje družine, saj s tem omejimo širjenje virusa, kar je tudi glavni namen odloka.

S punco živiva skupaj, a imava trenutno različno stalno in začasno prebivališče. Zanima me, ali lahko greva na sprehod sama ali kakorkoli v naravo, kjer ni predvideno veliko število ljudi. In vprašanje glede izjemnega dovoljenja po opravkih na banko ali pošto.

Lahko, tako gibanje je dovoljeno, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin. Zdravim posameznikom dostop do pošte ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov (razmik, razkuževanje …) ni prepovedan. 

Ali grem lahko na sprehod s fantom/dekletom, partnerjem/partnerico, s katerim ne živim v skupnem gospodinjstvu?

Fant in dekle, ki nista v skupnem gospodinjstvu, ne smeta skupaj na sprehod, kolesarjenje …

Če se omeji gibanje na občine ali pokrajine, ali to pomeni, če sem sam iz ene občine, partnerka pa iz druge, da se ne smeva obiskovati. In moraš biti v tisti občini, v kateri si prijavljen?

V Ministrstvu za notranje zadeve nenehno preučujemo morebitne možne ukrepe, s katerimi bi lahko čim bolj omejili širjenje virusa in med katere sodi tudi omejitev gibanja ljudi na javnem kraju. Ugotavljamo, da Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 20. marca 2020, trenutno v zadostni meri služi svojemu glavnemu namenu, to je, da se ljudje ne združujejo in da tudi na ta način omejimo širjenje virusa. Spremembe odloka zato zaenkrat ne načrtujemo. Ponovno pa pozivamo vse prebivalce k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju tega ukrepa, saj bomo le tako lahko zajezili in obvladovali epidemijo.
Dodajamo, da se partnerja, ki nista v skupnem gospodinjstvu, upoštevaje že sedaj veljaven Odlok, ne smeta obiskovati.

Glede predlaganega ukrepa omejevanja gibanja na občine me zanima, kako je s situacijo, ko ima državljan npr. stalno prebivališče na Obali, začasno pa v Ljubljani?

Bivanje družine ali posameznika je trenutno dovoljeno v začasnem in stalnem prebivališču, gibanje na javnem kraju pa omejeno z razlogi, ki jih dopušča odlok. V Ministrstvu za notranje zadeve nenehno preučujemo morebitne možne ukrepe, s katerimi bi lahko čim bolj omejili širjenje virusa in med katere sodi tudi omejitev gibanja ljudi na javnem kraju. Ugotavljamo, da Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 20. marca 2020, trenutno v zadostni meri služi svojemu glavnemu namenu, to je, da se ljudje ne združujejo in da tudi na ta način omejimo širjenje virusa. Spremembe odloka zato zaenkrat ne načrtujemo. Ponovno pa pozivamo vse prebivalce k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju tega ukrepa, saj bomo le tako lahko zajezili in obvladovali epidemijo.

Ali boste v novi uredbi, ki bo gibanje omejevala zgolj na domačo občino, kot izjemo upoštevali ločena starša, ki živita v različnih občinah in imata deljeno skrbništvo nad otroki, tako da so otroci nekaj časa pri enem staršu (v eni občini), nekaj časa pa pri drugem staršu (v drugi občini). Ali bo uredba obema staršema omogočala stike z otroki?

V Ministrstvu za notranje zadeve nenehno preučujemo morebitne možne ukrepe, s katerimi bi lahko čim bolj omejili širjenje virusa in med katere sodi tudi omejitev gibanja ljudi na javnem kraju. Ugotavljamo, da Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 20. marca 2020, trenutno v zadostni meri služi svojemu glavnemu namenu, to je, da se ljudje ne združujejo in da tudi na ta način omejimo širjenje virusa. Spremembe odloka zato zaenkrat ne načrtujemo. Ponovno pa pozivamo vse prebivalce k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju tega ukrepa, saj bomo le tako lahko zajezili in obvladovali epidemijo.

Poroke? Koliko ljudi je lahko največ na obredu?

Poroke ne sodijo med storitve za nujne primere in jih upravne enote do nadaljnjega ne izvajajo. Opravljanje verskih obredov - porok z udeležbo ljudi na javnih krajih in površinah ni dovoljeno.

Ali prepoved zbiranja na javnih mestih največ do pet oseb velja tudi za pogrebne slovesnosti? Če da, ali omejitev velja samo za svojce kot udeležence pogreba ali tudi za izvajalce pogrebne dejavnosti?

Na pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo izvajalci pogrebne dejavnosti in ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva.

Kako je z obiskom mrliških vežic? Je tudi obisk teh omejen zgolj na ožje družinske člane?

Na pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo le izvajalci pogrebne dejavnosti in ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva. To velja tudi za obisk mrliških vežic. Seveda mora biti poskrbljeno za ustrezno razdaljo med izvajalci pogrebnih dejavnosti in družinskimi člani. Za družinske člane omejitev druženja v skupini ne velja, saj je nesmiselna, če so vsakodnevno v stikih. Morajo pa poskrbeti za ustrezno razdaljo do izvajalcev pogrebnih storitev.

Ali je dovoljen obisk pokopališča?

Pokopališče lahko obiščete sami ali z družino, s katero ste v skupnem gospodinjstvu. 

Ali potrebujemo pisno dovoljenje za gibanje?

Ne.

Ali lahko v teh razmerah normalno sprehajam psa?

Lahko, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb.

Zanima me, ali lahko imajo lastniki konj dostop do svojih konjev, ki so nastanjeni pri meni na kmetiji v oskrbi ali jim moram dostop prepovedati? 

Lahko gredo, vendar mora tak posameznik (lastnik konja) upoštevati varno razdaljo do drugih oseb. Obenem pa priporočamo uporabo ustreznih zaščitnih sredstev – razkužilo, maska.

Kako je s skupnimi prevozi na in z dela?

V vozilu se lahko vozi pet oseb, če so sodelavci. Prijatelji, ki niso sodelavci, ne smejo skupaj v avto.

Delavci na stanovanjskem bloku delajo fasado. Koliko jih je lahko največ naenkrat na stavbi?

Delavci lahko izvajajo dela ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb. Pri številu delavcev ob izvajanju del ni omejitev, je pa treba upoštevati varno razdaljo do drugih oseb.

Zanima me, kako je z gradbenimi delavci, ki vse dni (v Ljubljani) nemoteno delajo, tudi v večjih skupinah. Torej za nas velja prepoved gibanja za gradbene delavce pa ne? Državljanom se ni dovoljeno sprehajati po soncu, če ne gre za nujen opravek, gradbenim delavcem pa je dovoljeno biti na soncu 8 ur in več?

Delavci lahko izvajajo dela ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb. Pri številu delavcev ob izvajanju del ni omejitev, je pa treba upoštevati varno razdaljo do drugih oseb. Ob ustreznih preventivnih ukrepih ni nevarnosti za prenos okužbe, delodajalec pa je dolžan poskrbeti za ustrezna zaščitna sredstva.

Vsi se bomo morali nekoč vrniti na delo, trenutno pa je treba omejiti le nenujne stike in tako zmanjšati možnosti števila okuženih, da bomo imeli dovolj zdravstvenega osebja oziroma virov za oskrbo prebivalcev oziroma delavcev, ki bodo potrebovali zdravniško pomoč.

Doma sem v bloku, nad menoj pa stanuje družina, ki podnevi brcajo žogo v stanovanju, se mečejo po tleh in ropotajo po stanovanju. Soseda smo že vsi neštetokrat opomnili, vendar ne misli prenehati, ker govori, da lahko v svojem stanovanju počne, kar hoče. Po sedanjem zakonu je nemogoče kaznovati takšnega stanovalca, ker moteči zvok ni akustične narave. Je možno zakon v najkrajšem možnem času popraviti?

Povzročanje hrupa prepoveduje 8. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki določa sankcijo globe za kršitelja, ki na nedovoljen način med 22. in 6. uro moti mir ali počitek ljudi s hrupom, pri tem pa ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege oziroma kršitelja, ki z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti.

Glede na zapisano se strinjamo, da za hrup, ki je posledica otroške razposajenosti ali igre z žogo v dnevnem času ni predpisane sankcije. Za opisano povzročanje hrupa je teoretično možno izreči sankcijo globe kršitelju, ki bi takšen hrup povzročal v nočnem času, tj. med 22. in 6. uro. Vendar pa poudarjamo, da se skladno z določbo 30. člena Zakona o prekrških proti mladoletniku, ki ob storitvi prekrška še ni bil star 14 let (otrok), ne sme voditi postopek za prekrške in izreči sankcije za prekršek. Sme pa prekrškovni organ (npr. Policija), o dejanju, ki ima vse znake prekrška in ga stori otrok, obvestiti osebo, ki je dolžna skrbeti zanj. Če je to potrebno glede na naravo in težo dejanja, pa tudi pristojni organ socialnega varstva.

Vseeno pa želimo omeniti še, da je zaradi razglašene epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) v veljavi Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, s katerim je, z določenimi izjemami, prepovedano gibanje in dostop ljudi na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji. Ker so otroški vrtci, šole in igrišča zaprti, pa je razumno pričakovati, da se otroci pretežni del dneva zadržujejo prav v stanovanju, zato kje drugje niti nimajo možnosti sprostiti svoje razposajenosti in igrivosti.

Na podlagi zapisanega menimo, da trenutne razmere ne terjajo spremembe omenjene zakonodaje in vas obenem prijazno pozivamo k največji možni meri razumevanja, strpnosti in solidarnosti v tem času. Zavedati se namreč moramo, da so omenjeni ukrepi prepovedi gibanja nujno potrebni za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in s tem povezane zaščite javnega zdravja.

Kakšne so kazni?

Kazni so določene v Zakonu o nalezljivih boleznih in se gibajo od 41,73 do 417,29 evra. Verjamemo pa, da kaznovanje ne bo potrebno, ker se vsi zavedamo namena odloka – to je omejitev širjenja virusa.

Kdo bo nadzoroval izvajanje odloka in izrekal kazni?

Za izvajanje nadzora Zakona o nalezljivih boleznih je pristojen Zdravstveni inšpektorat, ki je istočasno tudi prekrškovni organ. Kljub temu pa policisti prioritetno izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive/ih bolezni s skupnimi poostrenimi nadzori z Zdravstvenim inšpektoratom in samostojno. V primeru, da pri izvajanju policijskih nalog naletijo na skupino ali posameznika, ki krši kateri koli Odlok vlade RS, ki je bil izdan na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izvedejo postopek, ugotovijo okoliščine in če pri tem ugotovijo elemente prekrška jih dokumentirajo in odstopijo ugotovitve prekrškovnemu organu. Na upoštevanje ukrepov za preprečevanje nalezljive bolezni opredeljene v odlokih vlade, skladno z 38. oziroma 39. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije kršitelje opozorijo oziroma jim ukažejo, na primer, da se razmaknejo oziroma da s kršitvijo prenehajo. Če oseba ne upošteva odredbe policista, stori prekršek iz 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru in policist izvede prekrškovni postopek.