Skoči do osrednje vsebine

Poziv k strpnemu obnašanju zaradi sezonskega razvoza organskih gnojil

Inšpektorat RS ta kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je prejel večje število prijav, v katerih prijavitelji zahtevajo prepoved razvoza organskih gnojil zaradi smradu v času povečane potrebe po zračenju prostorov zaradi koronavirusa. Podobne pobude prihajajo tudi iz nekaterih občin.

Obdelana njiva

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pojasnjuje, da na podlagi Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17), uporaba organskih gnojil na kmetijskih zemljiščih v tem času ni oziroma ne more biti prepovedana, saj je to obdobje pričetka intenzivne rasti rastlin ter njihovih povečanih potreb po hranilih. Poleg tega se je v času prepovedi gnojenja s tekočimi organskimi gnojili, to je za večji del države, od 15. novembra do 1. marca, v gnojnih jamah in na gnojiščih kmetijskih gospodarstev, ki redijo živali, nabrala večja količina organskih gnojil. Večina kmetijskih gospodarstev tako nima več prostih kapacitet za skladiščenje in so primorana izprazniti gnojišča ter gnojne jame.

Poleg navedenega pa je potrebno v trenutnih razmerah upoštevati najpomembnejši vidik uporabe organskih gnojil, to je pridelava zadostnih količin doma pridelane hrane. Organska gnojila so najnaravnejši in najcenejši način pospeševanja rasti kmetijskih rastlin in pridelkov. Z njimi se zagotavljajo zadostne količine hrane in posledično prehranska varnost državljanov Slovenije

Pozivamo torej vse državljanke in državljane, ki živijo v bližini kmetijskih zemljišč, k strpnemu obnašanju zaradi sezonskega razvoza organskih gnojil. V času epidemije koronavirusa je zagotavljanje lokalne hrane ključnega pomena!