Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavljene štiri kontrolne točke na cestnih povezavah z Italijo

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Odlok začne veljati 19. marca 2020 ob 00.00.

Vzpostavijo se štiri kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko: Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči in Škofije so odprte ves čas, kontrolna točka Krvavi potok pa od 5. do 23. ure.

Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk in zaporo vseh drugih cestnih povezav z Italijansko republiko.

Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijansko republiko in Republiko Slovenijo se ne izvaja. Cestni tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči, iz Italijanske republike v Republiko Slovenijo se ne izvaja. Izjema so tovorna vozila (tovorni promet), katerih končna destinacija je Republika Slovenija ali so v tranzitu in je dogovorjeno s sosednjo državo, da tovorno vozilo sprejme.

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19). Če tujec takega dokazila ne predloži, se mu vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovoli, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5°C in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5°C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje), se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na območju Italijanske republike ob državni meji in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.

Izvajajo ga zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije z bolničarji iz ekip prve pomoči Rdečega križa Slovenije ob asistenci Policije.

Odlok začne veljati 19. marca 2020 ob 00.00.

Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (Uradni list RS, št. 18/20 in 20/20).